Tålmodigheden slap op. Så kort kan det siges omkring det ungarske flyselskab, Wizz Air, som vi netop har ekskluderet.

”Efter dialog med selskabets ledelse er vi på ingen måde blevet betrygget i, at den vil igangsætte de forandringer, vi har efterspurgt. Tværtimod. Derfor ser vi ingen anden udvej end at ekskludere selskabet”, lyder det fra direktør i AkademikerPension, Jens Munch Holst.

Undersøgelser har vist, at ledelsen i Wizz Air gentagne gange har nægtet at anerkende de ansattes foreningsfrihed og ret til at indgå i kollektive forhandlinger i blandt andet Rumænien, Ukraine, Norge og Italien. Flere domstole har også afgjort, at selskabet har udvist diskriminerende adfærd og afskediget ansatte på grund af deres fagforeningstilknytning.

”Ledelsens adfærd er på kant med menneske- og arbejdstagerrettighederne i henhold til blandt andet FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv. Og risikoen for at være forbundet til en klar og vedvarende overtrædelse af vores politik for ansvarlige investeringer er simpelthen for høj, hvis vi forbliver investeret”, siger Jens Munch Holst som begrundelse for eksklusionen.

Afviste ændringer på møde
Eksempler på modstand mod fagforeninger og overenskomster er talrige, og i 2020 udtalte selskabets CEO, József Varadi, at selskabet er imod fagforeninger, da ”fagforeninger slår forretningen ihjel”.

Forud for eksklusionen tog AkademikerPension sammen med Ardevora Asset Management initiativ til at kontakte selskabets ledelse og bad om øjeblikkelige ændringer i selskabets behandling af de ansatte. 12 andre investorer og potentielle investorer bakkede op og var medunderskrivere på brevet.

Først da investorerne luftede kritikken i pressen, gik ledelsen i Wizz Air med til at deltage i et møde. Her informerede den om dens tilgang og om, at den ikke ønskede at ændre adfærd.

”Eksklusion er det sidste værktøj i vores værktøjskasse. Og hvis ikke vi er klar til at benytte det, har vi intet at true med, når vi som investor forsøger at påvirke selskaber til at ændre kurs i den her slags sager. Så nu er Wizz Air ude af vores investeringsunivers”, siger Jens Munch Holst.

Eksklusionen betyder, at AkademikerPension frasælger aktier for i alt 22 millioner kroner.

Politik for ansvarlige investeringer

Overtræder et selskab vores politik for ansvarlige investeringer, forsøger vi i første omgang at påvirke selskaberne i en positiv retning ved at gå i dialog og afgive stemmer på selskabernes generalforsamlinger. Vi foretager hele tiden en vurdering af, om dialogen forventes at føre noget med sig i forhold til de ressourcer, det vil kræve at holde dialogen i gang.

Katrines eksmand skal arve hende

På den måde har hun sikret familien økonomisk, hvis hun dør, mens børnene er små.

Vi frasælger for 600 millioner kroner

AkademikerPension effektuerer nu sidste års beslutning om at ekskludere og frasælge forsyningsselskaber.