Sådan er opsparingerne vokset

Når vi investerer din pensionsopsparing, gør vi det med afsæt i en strategi, der hvert år siden finanskrisen (fra 2009 til 2023) har givet et afkast på 7,7 procent i gennemsnit. Så du kan være tryg ved, at vi sikrer dig det bedst mulige afkast, fra den dag du starter din opsparing, til den dag du skal bruge den.

På siden her har vi samlet et overblik over afkastet de tre risikoprofiler for vores pensionsordning Alfa. Det er også her, du finder afkastet for den flade risikoprofil, som er en del af de to pensionsordninger Markedsrente og Gennemsnitsrente.

Hvilken pensionsordning, du har, afhænger af, hvornår du er blevet medlem af AkademikerPension. Vær dog opmærksom på, at du kan have en anden ordning, hvis du på et tidspunkt for eksempel er skiftet til Alfa fra en af vores andre pensionsordninger.

  • Alfa: Medlemmer optaget efter den 1. juli 2022.
  • Markedsrente: Medlemmer optaget mellem den 1. juli 2017 og den 1. juli 2022.
  • Gennemsnitsrente: Medlemmer optaget før 1. juli 2017.

Alfa - Aktuelt afkast

Pensionsordningen Alfa har tre forskellige risikoprofiler, som alle er investeret ud fra princippet livscyklus. Det betyder, at din risiko bliver nedtrappet hvert år fra 15 år før til fem år efter din pensionsalder. Af den grund er afkastet for Alfa opgjort ud fra de tre risikoprofiler og tre forskellige tidspunkter i en opsparingsperiode.

Hvis du skifter til Alfa fra en af vores andre pensionsordninger, kan du det første år opleve, at dit personlige afkast afviger fra det, du ser her på siden. Det skyldes at vi i denne periode overfører din opsparing fra din gamle ordning til Alfa i bidder, så du er sikret bedst muligt mod pludselige udsving på finansmarkederne.

Markedsrente og Gennemsnitsrente - Aktuelt afkast

Pensionsordningerne Markedsrente og Gennemsnitsrente deler den samme flade risikoprofil. At risikoprofilen er flad betyder, at risikoen er den samme hele livet igennem.

Har du en af de to pensionsordninger er dit afkast derfor det samme som alle andre medlemmer med ordningerne. Uanset om du er ny på arbejdsmarkedet eller på vej på pension.

Historisk afkast

Her finder du afkastet opgjort for vores pensionsordninger år for år tilbage til 1991 og i femårige perioder.

På nuværende tidspunkt har vi kun data for vores flade risikoprofil, da Alfa først fik tilknyttet livscyklus og risikoprofiler i november 2023. Der findes derfor ikke historiske data for pensionsordningens afkast endnu.