Afkast og ansvarlighed går hånd i hånd

Vi arbejder for at fremme den grønne omstilling og FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Konkret betyder det, at vores mere end 170.000 medlemmers 145 milliarder pensionskroner skal investeres ansvarligt, så de får den bedste pension.

Når vi har den bedste pension for øje, skal vi tænke langsigtet og kigge både 10, 20 og 30 år ud i fremtiden. Det nytter ikke noget kun at kigge på vores forretning i et øjebliksbillede eller fokusere på højt afkast et enkelt år.

Som medlem hos os kan du regne med, at vi hver dag arbejder for at spille en positiv rolle i samfundsudviklingen. For 170.000 medlemmer er stærkere sammen end hver for sig, og med 145 milliarder kroner i ryggen kan vi flytte noget.

AkademikerPension er en aktiv stemme i samfundet, og vi arbejder på at skabe positive forandringer i de 7.000 virksomheder, vi investerer i. Vi skaber blandt andet forandringer ved at investere i grønne teknologier, stille os op på talerstolen til selskabers generalforsamlinger, stille klimaforslag og udtale os i både danske og udenlandske medier. Det gør vi for at presse på for, at den grønne omstilling kommer til at gå hurtigt nok.

Vi beder de virksomheder, vi investerer i, om stigende mængder af data og større indsigt i deres forretninger. Det gør vi, fordi data er den eneste måde, vi kan vurdere, om virksomhederne reducerer CO2, betaler den rette skat, arbejder for ligestilling og undgår, at lønnen til topchefer stikker af.

Billede af skorsten med røg

Vi presser selskaber og regeringer til klimahandling og mere ansvarlighed

Aktivt ejerskab er et af vores vigtigste værktøjer til at påvirke selskaber og regeringer til større ansvarlighed. Det gør vi gennem dialog, samarbejde med andre investorer - og med NGO’er. Vi blander os også i den offentlige debat for at få selskaber til at rykke hurtigt nok.

Vi forsøger at bruge vores rolle som investor og medejer til at få selskaber og regeringer til at leve op til klimaløfterne i til Paris-aftalen, levere transparent data på klima- og skattebetalingsområdet og til at efterleve basale arbejdstager- og menneskerettigheder.

Vi frasælger og ekskluderer

Vi har ekskluderet 945 selskaber og 38 lande, som ikke lever op til vores politik for ansvarlige investeringer.

Vi overvåger løbende vores investeringer for brud på vores politik for ansvarlige investeringer.

Vi har ambitiøse klimamål

Vores ambition er at være Danmarks mest ansvarlige pensionskasse. Derfor understøtter vores investeringspolitik Paris-aftalen, og vi sætter løbende nye ambitiøse delmål.

Vi er åbne om dilemmaer og udfordringer

Højt afkast og ansvarlighed kan og skal gå hånd i hånd, men der er fortsat mange knaster og dilemmaer, når vi skal få medlemmernes pensionsformue til at vokse på ansvarlig vis.

Generelt er der mange forhold, vi skal tage højde for, når vi investerer. De endelige beslutninger er aldrig sort-hvide. Derfor er det vigtigt at være åbne og transparente omkring det. Arbejdet med ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab stopper aldrig.

Som pensionskasse kan vi derfor aldrig sammensætte en portefølje af investeringer, hvor der ikke er udfordringer - og noget at kæmpe for. Så det gør vi.

Vi samarbejder

Når vi i AkademikerPension investerer medlemmernes pension, står vi hver dag over for en lang række udfordringer lige fra sundheds- og klimakriser til overtrædelser af basale arbejdstager- og menneskerettigheder.

Det er ikke altid noget AkademikerPension kan løfte alene, men kalder i stedet på en fælles indsats. AkademikerPension samarbejder derfor med en række organisationer, investorer og andre aktører for at gøre en forskel.

Vi er med i  det globale investorinitiativ Climate Action 100+, der vil reducere udledning af CO2.

Vi har tilsluttet os FN's Global Compact, der opstiller ti generelle principper for samfundsansvar.

Står for dialogen med udenlandske selskaber på vores og en lang række andre investorers vegne.

Vi er medstiftere af det professionelle netværk, Dansif, for ansvarlige investorer i Danmark.

Et analysebureau med 25 års erfaring inden for ESG-research med mere end 300 ansatte.

Fremmer klimahandling gennem indsamling af data om CO2-udledninger og gennem kampagner.

Alliancen er støttet af FN og arbejder for at holde den globale opvarmning til 1,5 grader.

Ansvarlighed i eget hus

Når vi stiller klimakrav til de selskaber, vi investerer i, er det vigtigt, at vi også selv tager vores egen medicin. Som arbejdsgiver og som forbruger, ejer og ansvarlig for eget domicil i Gentofte har vi derfor opstillet en række mål, vi arbejder hen mod.

Her er energioptimering, kønsbalance og inklusion vigtige strategiske fokusområder.

Rapporter om ansvarlighed

Hvert år udgiver vi en række rapporter om vores arbejde med ansvarlighed. Blandt andet vores ansvarlighedsrapport, klimarisicirapport og politik for ansvarlige investeringer.