Billede af trækroner

A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Afkast og ansvarlighed
går hånd i hånd

AkademikerPension bygning

22,5 % i grønne investeringer i 2030

I 2030 vil det betyde, at vi vil have grønne investeringer for næsten 50 milliarder kroner.

Det er en ambitiøs målsætning, men hvis vi skal nå Paris-aftalens mål, bliver alle selskaber – store som små – nødt til at have ambitiøse mål. Vores målsætning skal sende et signal om, at selskaber bør have seriøse klimamål, hvis vi skal investere i dem.

CO2 aftrykket skal ned

Ambitiøst mål for porteføljen

AkademikerPension har i 2020 færdigimplementeret bestyrelsens klimastrategi fra 2018. Vi har nu sat nye mål for at levere på ambitionen om at skabe højt afkast på et ansvarligt grundlag i tråd med målsætningerne i Paris-aftalen om at sigte efter maksimalt 1,5 graders global opvarmning.

Ansvarlighed i eget hus

Når vi stiller klimakrav til de selskaber, vi investerer i, er det vigtigt, at vi også selv tager vores egen medicin. Derfor har vi nu iværksat en plan og sat et mål om energioptimering af vores eget hus.

Billede af afkast grafer

Her investerer vi

Alle vores medlemmer har pensionsopsparingen investeret i den samme investeringsportefølje. Det er derfor let for dig at se lige præcis, hvor penge til din pension kommer fra.

Vi investerer i børsnoterede aktier, virksomhedsobligationer, statsobligationer og en lang række andre investeringer. På den måde sikrer vi, at pensionsdepoterne vokser år efter år.

Vi presser på i en svær tid

Frontløber på ansvarlige investeringer

Kulkraftværk

AkademikerPension til Sydkorea: Drop nu de kulkraftværker!

Sammen med investorer verden over forsøger vi at presse landet til at nå målet om CO2-neutralitet.

Billede af vindmøller

Vi skyder milliarder i grønt samarbejde

Investeringen kan ende på 10 milliarder kroner i år 2030.