A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Efter et konstituerende bestyrelsesmøde er det nye formandskab hos AkademikerPension faldet på plads.

Ny forkvinde er 48-årige Janne Gleerup, mens 36-årige Tobias Bornakke bliver næstformand.

De to har valgt en tæt samarbejdsmodel for på den måde at have det stærkest mulige formandskab i pensionskassen.

”Jeg er stolt og ydmyg over at blive valgt som ny forkvinde for AkademikerPension. Jeg ser pensionskassen som stærk, tidssvarende og veldrevet, og som lykkes med at forene mål om højt afkast med en ansvarlig investeringsprofil. Samtidig er AkademikerPension kendetegnet ved et stort medlemsengagement og en levende debatkultur, som vi skal værdsætte og værne om. En styrke i Akademikerpension knytter sig også til vores samspil med de faglige organisationer, som har indgående kendskab til det akademiske arbejdsmarked og akademikernes forskellige ønsker til interessevaretagelse”, siger Janne Gleerup og fortsætter:

”Endelig vil jeg fremhæve en styrke ved AkademikerPension, som skiller os positivt ud fra andre. Som arbejdslivsforsker støder jeg ofte på kønnede mønstre af ulighed på arbejdsmarkedet, hvoraf nogle slår igennem i relation til kvinders karrieremuligheder samt indtægts- og pensionsvilkår. Jeg er derfor stolt af, at AkademikerPension engagerer sig i ligestillingsdebatten og presser på for ligeværdige deltagelsesbetingelser på arbejdsmarkedet”.

Vil styrke den fastlagte kurs
Janne Gleerup arbejder til dagligt som arbejdslivsforsker ved Roskilde Universitet, hvor hun desuden er lokal tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant. Hun er medlem af DM’s hovedbestyrelse og har de seneste tre år siddet i AkademikerPensions bestyrelse som DM-udpeget repræsentant.

Som ny forkvinde ønsker Janne Gleerup at fortsætte og styrke den kurs, som bestyrelsen tidligere har lagt.

”Vi skal have øjnene stift rettet mod udviklingen på arbejdsmarkedet, som betyder, at medlemmernes opsparingsbetingelser bliver stadigt mere forskelligartede. Vi skal derfor prioritere fleksible løsninger og god og rettidig rådgivning, så medlemmerne får bedst mulige vilkår, når de går på pension”, siger hun.

”Samtidig skal vi fortsat turde tage medansvar i den grønne omstilling. AkademikerPension er vant til at gå forrest og har vist, at aktivt ejerskab og grønne investeringer gør en positiv forskel, både for klimaet og medlemmernes afkast” føjer Tobias Bornakke til.

”Vi ser frem til - sammen med resten af bestyrelsen og pensionskassens dedikerede ansatte - at skabe gode løsninger som matcher medlemmernes behov”, slutter Janne Glerup.

Janne Gleerup afløser Egon Kristensen, som efter otte år i bestyrelsen – heraf de sidste fem som formand, har valgt at gå på pension. Tobias Bornakke afløser Lis Skovbjerg, som har valgt ikke at genopstille.

Se hele bestyrelsen ved at klikke her

Fakta om Janne Gleerup

- 48 år
- Arbejdslivsforsker på RUC
- Lokal tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant
- Medlem af DM’s hovedbestyrelse
- Bosat i Københavns Sydhavn
- Har de seneste tre år siddet i AkademikerPensions bestyrelse som DM-udpeget repræsentant
- Nyder at sejle og slappe af i familiens sommerhus på Samsø

Fakta om Tobias Bornakke

- 36 år
- Partner og medstifter, Analyse & Tal
- Kandidat for klimabevægelsen (AnsvarligFremtid) samt Demokratisk Erhvervsnetværk
- Bosat i København
- Har siddet i bestyrelsen de sidste fire år
- Bruger sin fritid på højskolesang, japansk buddhisme og cykelferier med sine to piger på 8 og 4.

Med i to nye initiativer: AkademikerPension styrker fokus på biodiversitet

Formålet er at få virksomheder til at bremse de negative indvirkninger på natur og biodiversitet.

Stil op til bestyrelsen

Fra 20. september til og med 1. november kl. 12.00 kan du stille op til AkademikerPensions bestyrelse. Vi har tre pladser, som skal besættes for en fireårig periode.

Billede af vindmøller

Vi bliver kritiseret i misvisende CO2-sammenligning.

Ny sammenligning giver desværre et forkert billede af vores klimaindsats.