A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

stemme nej

Vi holder skarpt øje med de danske bestyrelser

På 65 procent af årets danske generalforsamlinger stemte vi imod en eller flere kandidater til bestyrelsen.

Vi investerer 500 millioner kroner i ny klimafond

Pengene går til udvikling af vind- og solenergi i Europa.

Mød os på Folkemødet

Vi har i år arrangeret tre spændende debatter på Folkemødet på Bornholm, og vi deltager i fire andre debatter.

Vi er med i ny vindmølleinvestering i Irland

Projektet kommer til at kunne forsyne cirka en halv million irske hjem og virksomheder med strøm.

Nu lægger vi endnu mere pres på Amazon

Akademikerpension og 11 andre danske institutionelle investorer går nu sammen om at øge presset på Amazon, når det gælder arbejdstagerrettigheder i selskabet.

Ny millioninvestering beskytter havmiljøet ved Galapagosøerne

Her går afkast og ansvarlighed i den grad hånd i hånd.

Klimadialogen fører ingen vegne: Nu kommer aktionærforslaget

På trods af over to års intenst engagement med Toyota har det ikke været muligt at finde fælles fodslag med virksomheden.

Tak for en god generalforsamling

Der blev blandt andet debatteret klima og våben og spurgt ind til ejendomsinvesteringer og vindmøller i Taiwan.