Vi er ejet af vores medlemmer

AkademikerPension er en medlemsejet pensionskasse, hvor vi forvalter 145 milliarder kroner på vegne af mere end 170.000 akademikere. Hos os er ejere og medlemmer de samme. Det betyder, at alt overskud tilhører medlemmerne.

I AkademikerPension har vi et stærkt medlemsdemokrati. Du kan stille op til bestyrelsesvalg hvert andet år og deltage i den årlige generalforsamling.

Som medlem af AkademikerPension er du ikke bare et CPR-nummer i en pensionskasse. Du er en vigtig brik i et fællesskab. Ikke blot bliver alle pensionskronerne investeret i en fælles pulje for at minimere risikoen. Vi har også en stærkere stemme sammen til at vægte ansvarlighed i vores investeringer. Halvdelen af bestyrelsen består af menige medlemmer, som du er med til at vælge til bestyrelsesvalg hvert andet år.

Og det er netop bestyrelsen, der fastlægger AkademikerPensions overordnede strategiske rammer og de tilknyttede aktiviteter. Med andre ord har du indflydelse på pensionskassens fremtid. Hvert år afholder vi generalforsamling, hvor du også kan stille forslag og give din stemme til kende, ligesom vi årligt inviterer til dialogmøder.

En del af et stærkt fagligt fællesskab

I dag arbejder AkademikerPension tæt sammen med det faglige bagland for at påvirke samfundspolitikken og sikre vores medlemmer de bedste vilkår for deres pension - både nu og i fremtiden.

Bestyrelsen i AkademikerPension

Der sidder 10 medlemmer i AkademikerPensions bestyrelse, hvor halvdelen består af menige medlemmer, som du er med til at vælge ind til bestyrelsesvalg hvert andet år.

Og det er netop bestyrelsen, der fastlægger AkademikerPensions overordnede strategiske rammer og de tilknyttede aktiviteter. Med andre ord har du indflydelse på pensionskassens fremtid.

Medlemsejet kapitalforvalter

Forvaltningen af AkademikerPensions investeringer sker gennem MP Investment Management A/S (MPIM), der er 100 procent ejet af AkademikerPension og dermed også vores medlemmer.

Flere af MPIMs fonde forvaltes internt, mens forvaltningen af andre fonde er outsourcet til kapitalforvaltere, som alle er nøje udvalgt af MPIM til specifikke investeringsområder.