Vi er ejet af vores medlemmer

AkademikerPension er en medlemsejet pensionskasse, hvor vi forvalter 145 milliarder kroner på vegne af mere end 170.000 akademikere. Hos os er ejere og medlemmer de samme. Det betyder, at alt overskud tilhører medlemmerne.

I AkademikerPension har vi et stærkt medlemsdemokrati. Du kan stille op til bestyrelsesvalg hvert andet år og deltage i den årlige generalforsamling.

Som medlem af AkademikerPension er du ikke bare et CPR-nummer i en pensionskasse. Du er en vigtig brik i et fællesskab. Ikke blot bliver alle pensionskronerne investeret i en fælles pulje for at minimere risikoen. Vi har også en stærkere stemme sammen til at vægte ansvarlighed i vores investeringer. Halvdelen af bestyrelsen består af menige medlemmer, som du er med til at vælge til bestyrelsesvalg hvert andet år.

Og det er netop bestyrelsen, der fastlægger AkademikerPensions overordnede strategiske rammer og de tilknyttede aktiviteter. Med andre ord har du indflydelse på pensionskassens fremtid. Hvert år afholder vi også generalforsamling, hvor du kan stille forslag og give din stemme til kende.

En del af et stærkt fagligt fællesskab

I dag arbejder AkademikerPension tæt sammen med det faglige bagland for at påvirke samfundspolitikken og sikre vores medlemmer de bedste vilkår for deres pension - både nu og i fremtiden.

Generalforsamling

Hver år afholder vi generalforsamling for alle vores medlemmer, hvor direktionen og bestyrelsen fortæller om året, der er gået. Det er også her, vores medlemmer kan foreslå ændringer, indsende spørgsmål og generelt få deres stemme hørt.

Bestyrelsen i AkademikerPension

Der sidder 10 medlemmer i AkademikerPensions bestyrelse, hvor halvdelen består af menige medlemmer, som du er med til at vælge ind til bestyrelsesvalg hvert andet år.

Og det er netop bestyrelsen, der fastlægger AkademikerPensions overordnede strategiske rammer og de tilknyttede aktiviteter. Med andre ord har du indflydelse på pensionskassens fremtid.

Bestyrelsesvalg

Hvert andet år afholder vi bestyrelsesvalg i AkademikerPension. Der er skiftevis to og tre kandidater på valg, som sidder for en fireårig periode.

Seneste bestyrelsesvalg fandt sted i efteråret 2023. Du kan se resultatet af valget via knappen herunder.

Medlemsejet kapitalforvalter

Forvaltningen af AkademikerPensions investeringer sker gennem MP Investment Management A/S (MPIM), der er 100 procent ejet af AkademikerPension og dermed også vores medlemmer.

Flere af MPIMs fonde forvaltes internt, mens forvaltningen af andre fonde er outsourcet til kapitalforvaltere, som alle er nøje udvalgt af MPIM til specifikke investeringsområder.