2023 var et finansielt turbulent år. Alligevel endte afkastet på 9 procent, da årets sidste par måneder bød på kraftige kursstigninger.

”Selvom vi ikke indhentede tabet på 11,6 procent i 2022, så blev 2023 et afkastmæssigt godt år over den historiske normal”, siger investeringsdirektør, Anders Schelde.

Han er især tilfreds med afkastet med henblik på, at 2023 på forhånd havde alle ingredienser til at blive et finansielt sløjt år. Stigende renter, høj inflation, krig og mange geopolitiske spændinger betød store markedsudsving. Flere af disse ingredienser vil også præge 2024, og derfor er han også usikker på, hvilket 2024 vi kigger ind i.

”2024 kan gå hen og blive et lige så turbulent år. Vi kan ikke med sikkerhed sige, at inflationen er tæmmet igen, og der er udsigt til fortsat øgede geopolitiske risici mange steder i verden, men omvendt kan det også gå bedre end frygtet. God risikospredning har næppe aldrig været vigtigere”. 

Flotte historiske afkast

Selvom der har været ganske store udsving i afkastet i de senere år, kan AkademikerPensions medlemmer fortsat se tilbage på robuste historiske afkast.  Ser vi eksempelvis 10 år tilbage, kan medlemmerne glæde sig over at have fået pensionsbranchens bedste afkast på 5,8 procent om året blandt alle gennemsnitsrente-produkter. Ser vi fem år tilbage ligger vores gennemsnitlige afkast på en fjerdeplads ud af 20 selskaber.

Begge tal er baseret på afkastet for gennemsnitsrente i offentliggjorte regnskaber frem til og med 2022. 

”2022 var et rigtigt skidt år afkastmæssigt, men vi lå nu fortsat i den bedre halvdel blandt alle gennemsnitsrenteprodukter for 2022 isoleret set, og fortsat ganske robust på de længere tidshorisonter. Jeg tror og håber, at vi kan fastholde den position i 2023-sammenligningen, når vi får syn for sagn med de kommende årsregnskaber i pensionsbranchen”.

Lavere afkast i sigte

Ifølge Anders Schelde skal medlemmerne dog forvente, at afkastene fremover bliver lavere.

”Selvom de sidste 10 år samlet set har været rigtigt gode, må vi også erkende, at der de seneste år har været store markedsudsving på grund af pandemi og krig, hvilket faktisk har givet et gennemsnitligt afkast, som i den periode har været lavere end den historiske norm. Vi frygter lidt, at denne tendens vil fortsætte, hvilket mange eksperter er enige i”, fortæller han.

Derfor har vi også udviklet det nye pensionsprodukt, Alfa, som vi startede med at rulle ud til markedsrente-medlemmer sidst i 2023.

Alfa skal sikre mere risiko i pensionsopsparingen

I modsætning til vores gennemsnitsrenteprodukt, hvor alle har samme risikoprofil uanset alder, indeholder Alfa en såkaldt livscyklus aftrapning, som giver højere risiko i porteføljen til unge medlemmer. Man kan desuden selv vælge mellem tre forskellige risikoprofiler, så man får en risiko, der passer til ens personlige formuesituation og præferencer.

”Det er uundgåeligt, at der kommer op- og nedture uanset måden at investere på, men med livscyklus kan vi tage mere risiko for især de yngre medlemmer og afbøde udsvingene for de ældre medlemmer, da risikoniveauet afhænger af ens egen alder”, forklarer Anders Schelde.

Forventet højere afkast med nyt produkt

Mens mange medlemmer har fået historisk høje afkast på deres pensionsopsparinger, viser solide fremtidsanalyser fra uafhængige eksperter, at pensionsopsparere verden over de næste mange år generelt skal forvente lavere, årlige afkast, end vi har været vant til i de seneste årtier.

”For vores ældre medlemmer gør dette måske ikke helt så meget, da de haft det held at leve og spare op i en tid med ganske høje afkast over mange år. Men for de yngre medlemmer øger det vigtigheden af, at de kommer op i risiko”, fortæller Anders Schelde og fortsætter:

”Vores beregninger viser, at Alfa i en god grad vil kompensere for de forventede lavere afkast, som vi forventer i fremtiden”, slutter han.

Alfa-medlemmer med samme afkast

For de medlemmer, der allerede er på Alfa, ender 2023-afkastet også omkring de ni procent. Her er det vigtigt at huske, at Alfa er så nyt, at vi kun har afkast fra 4. kvartal 2023. I den periode er afkastet på omkring syv procent, hvortil kommer afkastet fra de første tre kvartaler i 2023, som var på cirka to procent i det hidtidige markedsrenteprodukt.

Afkastet på Alfa-profilerne har været følgende i Q4 (bemærk at det kun er Q4 – ikke hele året):

Risiko / år til pension

+15

Lav

7,1%

Mellem

7,1%

Høj

7,0%

Det er vigtigt at understrege, at ens personlige afkast som Alfa-medlem kan afvige en lidt fra de ni procent, da alle medlemmer får en portefølje specifikt tilpasset deres alder. Ens nøjagtige afkast i kroner kan man se ved at logge ind på ens personlige profil, vælge kontooversigt og vælge 2023 og december måned.

Du kan læse meget mere om Alfa her: https://akademikerpension.dk/alfa/   

Halvårsafkast på 9,3 procent: Tech-giganter i front

Globale aktier og især selskaber som Nvidia, Microsoft og Apple har haft seks forrygende aktiemåneder.

Tredje tur med Toyota: Tale og en tur i japansk tv

Den japanske bilgigant mærker på den hårde måde, at aktivt ejerskab er en langvarig proces.