Sidste år blev det til en 2. plads.

Men i år ender AkademikerPension på en 1. plads i WWF Verdensnaturfondens årlige klimarapport. I rapporten rangerer WWF Verdensnaturfonden 15 danske pensionsselskabers klimaindsats.

”Det er en temmelig ambivalent følelse at skulle glæde sig over en førsteplads i en klimarapport, mens krigen raser i Ukraine. Men når det er sagt, er vi selvfølgelig enormt stolte over placeringen, og at vi samtidig er blandt årets højdespringere”, siger vores direktør, Jens Munch Holst.

”Klimakrisen forsvinder ikke. Tværtimod. Derfor er vi naturligvis stolte af, at vores arbejde bliver anerkendt, da vi forhåbentlig kan være med til at inspirere andre til at gøre det samme. Vi har en ambition om at være Danmarks mest ansvarlige pensionskasse, og 1. pladsen er et godt skulderklap i forhold til, at vi trækker i den rigtige retning”, fortsætter han.

WWF Verdensnaturfonden skriver, at AkademikerPension tildeles en førsteplads i rangeringen efter en markant fremgang på tre point og er blandt årets ”højdespringere”. WWF anerkender AkademikerPensions udvikling, særligt hvad angår forpligtelse på CO2e-neutralitet senest i 2050, CO2e-reduktionsmål for 2025 samt sektorens højeste mål for at øge andelen af klimarelaterede investeringer. AkademikerPension har yderligere styrket sin klimaansvarlige tilgang til aktivt ejerskab og fossilt frasalg, blandt andet med skærpede bagatelgrænser og inklusion af gas. AkademikerPension anerkendes desuden for en høj grad af transparens på klimaområdet og tydelig og nuanceret klimakommunikation.

Ros til medlemmer og bagland

I rapporten bliver de 15 danske pensionsselskaber bedømt efter seks kategorier: Integration af Paris-aftalens 1,5° C-mål, Målsætninger for grønne, klimarelaterede investeringer, Konkrete klimarelaterede investeringer, Klimarelateret aktivt ejerskab, Eksklusions- og frasalgspolitik for fossile og klimaskadelige investeringer samt Transparens og kommunikation. Et selskab kan maksimalt få tre point i hver kategori, og AkademikerPension har i 2021 scoret 15 point, hvilket er tre flere end i sidste års rapport.

”Vores score og placering er et resultat af vores benhårde fokus på den grønne omstilling. Her skal meget af æren tilskrives vores medlemmer og vores faglige bagland for det mandat og den muskel, de har givet os til at sætte ambitiøse klimamål. Og selvom vi tager førstepladsen, er vi slet ikke i mål endnu. Vi arbejder hårdt videre vores arbejde med investeringer i den grønne omstilling og i det aktive ejerskab, hvor vi gennem dialog forsøger at påvirke selskaber til at leve op til Paris-aftalens mål. Og vi kæmper hver dag for at øge afkastet for vores medlemmer på en ansvarlig måde”, siger Jens Munch Holst.

 

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at ASP._Page_Views_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_Content_ContentButton_cshtml.<RenderFrontEnd>b__0_0(TextWriter __razor_helper_writer) in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\Grid\Editors\DocTypeGridEditor\Content\ContentButton.cshtml:line 9
  at System.Web.WebPages.HelperResult.WriteTo(TextWriter writer)
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.Write(HelperResult result)
  at ASP._Page_Views_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_Content_ContentButton_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\Grid\Editors\DocTypeGridEditor\Content\ContentButton.cshtml:line 4
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\app_plugins\doctypegrideditor\render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 20
Guldmedalje

Flot anerkendelse: Guld til AkademikerPension

Vi er en af blot tre pensionskasser globalt, der bliver fremhævet som ”guldvinder” med hensyn til at handle i overensstemmelse med vores klimapolitikker.

Grønt stålværk

AkademikerPension med i milliardinvestering i udvikling af grønt stål

Sammen med tre andre danske pensionsselskaber skyder vi over to milliarder kroner i virksomheden H2 Green Steel, der er i færd med at opføre verdens første grønne stålværk i stor skala i Nordsverige.

Opdatering om selskaber forbundet med israelske bosættelser