A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Alt for mange af landets største aktieselskaber kører med variabel løn til topcheferne på så uigennemskueligt grundlag, at vi gang på gang stemmer nej til selskabernes vederlagsrapporter og vederlagspolitikker.

Det viser en gennemgang af de 32 afstemninger, vi har deltaget i på store, danske generalforsamlinger i 2022.

I 22 ud af 32 generalforsamlinger stemte vi ”nej” til enten vederlagsrapporten eller både rapport og politik. Det vil sige, at stort set ingen af selskaberne udarbejder vederlagsrapporter og -politikker, der lever op til vores krav. Det gælder både, når vederlagsrapporten kun er til afstemning, og når både vederlagspolitikken og -rapporten er til afstemning.

”Overordnet set mener vi stadig, at transparensen er for svag. Når der er variabel aflønning, vil vi gerne forstå, hvilke KPI’er, selskaberne måler ud fra, og hvor meget der skal til for at udløse det ene eller det andet. Og det står stadig svagt”, siger vores investeringschef, Anders Schelde.

Blandt de selskaber, hvor vi har stemt nej, er A.P. Møller - Mærsk, Carlsberg, Novo Nordisk, Vestas og Pandora. Nogle gange fordi lønnen er for høj, andre gange på grund af usikkerhed omkring hvordan bonusser bliver udregnet, og andre gange mangler vi oplysninger om, hvad topcheferne bliver målt på.

”Vi vil gerne se, om man har forholdt sig til direktørlønningerne i sammenlignelige selskaber. Man skal ikke være helt ude af trit med sin sektor”, siger Anders Schelde.

Her stemte vi ”ja”

I 10 ud af 32 selskaber stemte vi ”ja” til både vederlagspolitik- og -rapport. Det gjaldt:

  • en række nye, mindre selskaber, hvor vi stemte ”ja” pga. forbedringer, transparens og fortsat konstruktiv dialog om yderligere forbedringer.
  • en række finansselskaber, der har leveret transparente vederlagsrapporter – godt hjulpet af deres simplere vederlagspolitikker under indtryk af den nøje regulering på dette område for denne sektor.
  • Ørsted der som statsejet selskab har god hånd om dette.
stemme nej

Vi holder skarpt øje med de danske bestyrelser

På 65 procent af årets danske generalforsamlinger stemte vi imod en eller flere kandidater til bestyrelsen.

solcellepark

Vi investerer 500 millioner kroner i ny klimafond

Pengene går til udvikling af vind- og solenergi i Europa.

Mød os på Folkemødet

Vi har i år arrangeret tre spændende debatter på Folkemødet på Bornholm, og vi deltager i fire andre debatter.