AkademikerPension effektuerer nu sidste års beslutning om at ekskludere og frasælge forsyningsselskaber, hvor mere end 25 procent af energimikset kommer fra termisk kul. Samme konsekvens mærker de forsyningsselskaber, som udvider deres kulkapacitet, hvilket vi har nultolerance overfor.

”Paris-aftalens mål kræver en hurtig udfasning af kul. Og derfor mener vi, at selskaber, der er storforbrugere af kul, udgør en afkastmæssig risiko for os som langsigtede investorer. Samtidig kan en eksklusion fra os og andre investorer bidrage til at presse selskaberne til at begynde at leve op til målene i Paris-aftalen, og derfor er det også det ansvarlige at gøre”, siger vores direktør, Jens Munch Holst.

I alt mere end 200 selskaber blevet sat på vores eksklusionsliste. Og de selskaber, som vi har investeret i, skal være frasolgt senest ultimo måneden. Frasalget forventes at indbringe 620 millioner kroner.

Over 300 selskaber blev ”frikendt”, herunder Ørsted, mens seks selskaber, der ellers overstiger 25 procents-kravet, har fået lidt mere tid. Det er sket, fordi der er tegn at disse selskaber er i færd med at omstille deres forretning, så den er kompatibel med Paris-aftalen, hvorfor de har fået året ud til at demonstrere fremskridt.

Frasalg en del af nye klimamål

Frasalget er samtidig en del af AkademikerPensions strategi om at investere i tråd med Paris-aftalens mål, hvor vi både fravælger det ”sorte” som her og tilvælger det ”grønne”. Sidste år hævede vi således vores klimamål til næsten det dobbelte, så 22,5 procent af vores investeringer i 2030 skal være grønne og klimavenlige. Det tidligere mål hed mindst 12,5 procent. Vi har også sat som mål at porteføljens CO2-udledninger skal i nul i 2050 med et delmål om 27%’s reduktion per 2025.

”Det her frasalg er godt for afkastet og det betyder at vi kommer til at gå i en endnu mere grøn retning for at nå vores nye klimamål. For eksempel forventer jeg en markant reduktion af vores CO2-udledning når vi en gang opgør den for året 2022”, fortæller vores direktør, Jens Munch Holst.

Eksempler

Frasalg
Eskom (Sydafrika) 250 mio. dkk
NRG (USA) 34 mio. dkk
Tokyo Electric Power Company (Japan) 3,1 mio. dkk
Vedanta (Indien) 15 mio. dkk
Selskaber hvor vi ser tiden an i 12 måneder:
Northwestern Corporation 
Allete Inc. 
Consumers Energy 
AES Corporation 
RWE 
Fortis
Frikendt pga andel kul i energimix under 25% og ingen planer om at udvide kulkapacitet:
Eksempler:
Ørsted
Iberdrola
Fortum / Uniper
Enel

Vi tager en runde mere med Amazon

Selskabet skal dokumentere, at det respekterer de ansattes fagforeningsfrihed og ret til at indgå kollektive aftaler om løn og arbejdsvilkår.

Sådan stemte I til generalforsamlingen 2024

Der var livlig debat under årets generalforsamling, som blev afholdt lørdag den 6. april på Radisson Blue Scandinavia Hotel i Aarhus.

Modsvar til kritisk indlæg i Berlingske

Indlægget fra avisens erhvervsredaktør er desværre fyldt med faktuelle fejl.