A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

AkademikerPension effektuerer nu sidste års beslutning om at ekskludere og frasælge forsyningsselskaber, hvor mere end 25 procent af energimikset kommer fra termisk kul. Samme konsekvens mærker de forsyningsselskaber, som udvider deres kulkapacitet, hvilket vi har nultolerance overfor.

”Paris-aftalens mål kræver en hurtig udfasning af kul. Og derfor mener vi, at selskaber, der er storforbrugere af kul, udgør en afkastmæssig risiko for os som langsigtede investorer. Samtidig kan en eksklusion fra os og andre investorer bidrage til at presse selskaberne til at begynde at leve op til målene i Paris-aftalen, og derfor er det også det ansvarlige at gøre”, siger vores direktør, Jens Munch Holst.

I alt mere end 200 selskaber blevet sat på vores eksklusionsliste. Og de selskaber, som vi har investeret i, skal være frasolgt senest ultimo måneden. Frasalget forventes at indbringe 620 millioner kroner.

Over 300 selskaber blev ”frikendt”, herunder Ørsted, mens seks selskaber, der ellers overstiger 25 procents-kravet, har fået lidt mere tid. Det er sket, fordi der er tegn at disse selskaber er i færd med at omstille deres forretning, så den er kompatibel med Paris-aftalen, hvorfor de har fået året ud til at demonstrere fremskridt.

Frasalg en del af nye klimamål

Frasalget er samtidig en del af AkademikerPensions strategi om at investere i tråd med Paris-aftalens mål, hvor vi både fravælger det ”sorte” som her og tilvælger det ”grønne”. Sidste år hævede vi således vores klimamål til næsten det dobbelte, så 22,5 procent af vores investeringer i 2030 skal være grønne og klimavenlige. Det tidligere mål hed mindst 12,5 procent. Vi har også sat som mål at porteføljens CO2-udledninger skal i nul i 2050 med et delmål om 27%’s reduktion per 2025.

”Det her frasalg er godt for afkastet og det betyder at vi kommer til at gå i en endnu mere grøn retning for at nå vores nye klimamål. For eksempel forventer jeg en markant reduktion af vores CO2-udledning når vi en gang opgør den for året 2022”, fortæller vores direktør, Jens Munch Holst.

Eksempler

Frasalg

• Eskom (Sydafrika) 250 mio. dkk
• NRG (USA) 34 mio. dkk
• Tokyo Electric Power Company (Japan) 3,1 mio. dkk
• Vedanta (Indien) 15 mio. dkk

Selskaber hvor vi ser tiden an i 12 måneder:

• Northwestern Corporation
• Allete Inc.
• Consumers Energy
• AES Corporation
• RWE
• Fortis

Frikendt pga andel kul i energimix under 25% og ingen planer om at udvide kulkapacitet:

Eksempler:
• Ørsted
• Iberdrola
• Fortum / Uniper
• Enel

stemme nej

Vi holder skarpt øje med de danske bestyrelser

På 65 procent af årets danske generalforsamlinger stemte vi imod en eller flere kandidater til bestyrelsen.

solcellepark

Vi investerer 500 millioner kroner i ny klimafond

Pengene går til udvikling af vind- og solenergi i Europa.

Mød os på Folkemødet

Vi har i år arrangeret tre spændende debatter på Folkemødet på Bornholm, og vi deltager i fire andre debatter.