AkademikerPension effektuerer nu sidste års beslutning om at ekskludere og frasælge forsyningsselskaber, hvor mere end 25 procent af energimikset kommer fra termisk kul. Samme konsekvens mærker de forsyningsselskaber, som udvider deres kulkapacitet, hvilket vi har nultolerance overfor.

”Paris-aftalens mål kræver en hurtig udfasning af kul. Og derfor mener vi, at selskaber, der er storforbrugere af kul, udgør en afkastmæssig risiko for os som langsigtede investorer. Samtidig kan en eksklusion fra os og andre investorer bidrage til at presse selskaberne til at begynde at leve op til målene i Paris-aftalen, og derfor er det også det ansvarlige at gøre”, siger vores direktør, Jens Munch Holst.

I alt mere end 200 selskaber blevet sat på vores eksklusionsliste. Og de selskaber, som vi har investeret i, skal være frasolgt senest ultimo måneden. Frasalget forventes at indbringe 620 millioner kroner.

Over 300 selskaber blev ”frikendt”, herunder Ørsted, mens seks selskaber, der ellers overstiger 25 procents-kravet, har fået lidt mere tid. Det er sket, fordi der er tegn at disse selskaber er i færd med at omstille deres forretning, så den er kompatibel med Paris-aftalen, hvorfor de har fået året ud til at demonstrere fremskridt.

Frasalg en del af nye klimamål

Frasalget er samtidig en del af AkademikerPensions strategi om at investere i tråd med Paris-aftalens mål, hvor vi både fravælger det ”sorte” som her og tilvælger det ”grønne”. Sidste år hævede vi således vores klimamål til næsten det dobbelte, så 22,5 procent af vores investeringer i 2030 skal være grønne og klimavenlige. Det tidligere mål hed mindst 12,5 procent. Vi har også sat som mål at porteføljens CO2-udledninger skal i nul i 2050 med et delmål om 27%’s reduktion per 2025.

”Det her frasalg er godt for afkastet og det betyder at vi kommer til at gå i en endnu mere grøn retning for at nå vores nye klimamål. For eksempel forventer jeg en markant reduktion af vores CO2-udledning når vi en gang opgør den for året 2022”, fortæller vores direktør, Jens Munch Holst.

Eksempler

Frasalg

• Eskom (Sydafrika) 250 mio. dkk
• NRG (USA) 34 mio. dkk
• Tokyo Electric Power Company (Japan) 3,1 mio. dkk
• Vedanta (Indien) 15 mio. dkk

Selskaber hvor vi ser tiden an i 12 måneder:

• Northwestern Corporation
• Allete Inc.
• Consumers Energy
• AES Corporation
• RWE
• Fortis

Frikendt pga andel kul i energimix under 25% og ingen planer om at udvide kulkapacitet:

Eksempler:
• Ørsted
• Iberdrola
• Fortum / Uniper
• Enel

AkademikerPension til Microsoft: Hvor betaler I skat?

Endnu engang forsøger vi at få et af verdens største tech-selskaber til at være transparent omkring dets skatterapportering.

Billede af afkast grafer

Flotte historiske afkast netop offentliggjort

Tallene viser med al tydelighed, at vores medlemmer de sidste 10 år har fået nogle af branchens bedste afkast. Men vi hviler ikke på laurbærrene, og et svagt 2022 har vist, at der er behov for en ny tilgang.

Slides fra webinar om vores nye produkt Alfa

Her kan du se slides fra webinaret tirsdag den 28. november.