Med en begunstigelse sikrer du dig, at pengene fra din pensionsordning går til den eller dem, du ønsker, hvis du dør.

Udfyld din begunstigelseserklæring

Hvis du ønsker, at pengene fra din pensionsordning går til andre end dine nærmeste, kan du let udfylde en begunstigelseserklæring på din personlige side. Er du en af de få medlemmer, der ikke har adgang til selvbetjeningsløsningen, skal du i stedet kontakte os. Så hjælper vi dig med at få udfyldt din begunstigelseserklæring.

Guide: Sådan laver du en begunstigelse på din personlige side

Bestem selv, hvem pengene skal gå til

Hvis du ønsker at begunstige en eller flere bestemte personer, kan du vælge, at pengene fra din pensionsordning eksempelvis skal gå til:

  • Din ægtefælle eller registrerede partner
  • Dine børn, adoptivbørn, børnebørn osv. (Livsarvinger).
  • En person, du bor sammen med eller denne persons livsarvinger.
  • Din fraskilte ægtefælle eller registrerede partner.
  • Dine stedbørn eller deres livsarvinger.

Særligt for din gruppeforsikring

På din gruppeforsikring har du en livsforsikring kaldet gruppeforsikringssum ved død. Her kan du frit vælge, hvem pengene skal gå til.

Hvis du vil indsætte en særlig begunstiget til gruppeforsikringssummen, skal du gøre det på hjemmesiden hos Forenede Gruppeliv, hvor du logger ind på Mit Gruppeliv med dit MitID. Når du er logget ind, kan du indsætte den/de personer, du vil tilgodese med udbetalingen.

Anfægtelse/indsigelse

Har du indsat en begunstigelse 1. januar 2008 eller senere, kan tvangsarvingerne (ægtefælle/livsarvinger) anfægte begunstigelsen, uanset hvem du har indsat som begunstiget – det vil sige også begunstigelser af andre tvangsarvinger og uigenkaldelige begunstigelser.

Det afgørende er, om begunstigelsen anses for urimelig for en eller flere af dine tvangsarvinger. Det bedømmes efter skøn ved en domstol (jf. forsikringsaftalelovens § 104).

Pensionskassen skal underrette skifteretten om, hvem der er indsat som begunstigede og størrelsen af udbetalingen. Derefter har skifteretten pligt til at vejlede tvangsarvingerne (ægtefælle/livsarvinger) om muligheden for at anfægte begunstigelsen.

Er begunstigelsen indsat før 1. januar 2008, og er indsættelsen uigenkaldelig, eller er den begunstigede medlemmets tvangsarving, er begunstigelsen omfattet af de gamle regler for anfægtelse/indsigelse. Det betyder, at begunstigelsen ikke kan anfægtes.