Med en investering på 130 millioner kroner i opførslen af et bosted for voksne med autisme har AkademikerPension igangsat det, som selskabet selv kalder ”et nyt ben” i ejendomsstrategien – nemlig ejendomssegmentet, social infrastruktur.

Det 4.470 m2 store bosted kommer til at ligge ved Hvalsø i Lejre Kommune. AkademikerPension finansierer byggeriet og overtager ejendommen ved færdiggørelsen, og hvor Ny Højtoft, som bostedet kommer til at hedde, tegner en 30-årig lejekontrakt.

”I AkademikerPension forsøger vi at have ansvarlighed med i alt, hvad vi foretager os. Og med Ny Højtoft er vi med til at løse et samfundsbehov, samtidig med at vi laver en god investering for vores medlemmer”, siger administrerende direktør, Jens Munch Holst.

Også hos bostedet Højtoft, som nu får et nyt autismespecifikt bosted, er der stor tilfredshed med aftalen.

”Med et stigende behov for flere bosteder er vi ovenud lykkelige over, at vi inden længe kan åbne dørene til 46 nye pladser. I AkademikerPension har vi fundet en samarbejdspartner, der ligesom os har et stort fokus på, at byggeriet tager højde for en lang række ansvarlighedsparametre, når det kommer til beboernes behov”, fortæller Thomas Viskum, der er forstander på Højtoft.

Nyt partnerskab skal sikre flere botilbud

I forbindelse med opførelsen af Ny Højtoft har AkademikerPension og Landsforeningen Autisme indgået et partnerskab, som på sigt skal føre til flere nyopførte botilbud. Det skal ske ved, at parterne rundt om i landets kommuner finder attraktive byggegrunde, hvor nye bosteder kan blive opført. Til dette specifikke formål, har Landsforeningen Autisme stiftet den erhvervsdrivende fond, Boligfonden Autisme.

”Vi håber på, at aftalen på sigt munder ud i 5-10 projekter og en portefølje på omkring en milliard kroner”, siger ejendomschef hos AkademikerPension., Søren Møller-Larsson, som fortæller, at partnerskabet er en tilføjelse til pensionskassens nye ejendomsstrategi.

”Med ansvarlighed som det altoverbærende tema tilføjer vi nu social infrastruktur, som et ny ben, der fint komplementerer vores store fokus på beboelsesejendomme. Generelt går vi målrettet efter partnere med samme mindset som os, og det mener vi at have fundet i Landsforeningen Autisme”, fortæller ejendomschefen.

Hos Landsforeningen Autisme er formand, Brian Andersen, også begejstret for det nye partnerskab.

”Behovet for nye bosteder går kun én vej – opad. Derfor har det betydet meget for os at finde en samarbejdspartner, som ikke blot har et investeringsmæssigt fokus, men også et fokus på et ansvarligt socialt byggeri. Aftalen gør det muligt at gå på jagt efter nye lokationer og nye interesserede samarbejdspartnere omkring opførelsen af nye bosteder til vores medlemmer”, fortæller han.

Ny Højtoft forventes færdigopført i 2. kvartal 2024

Du kan læse mere om projektet her: www.autismeboliger.dk

AkademikerPension er blevet rådgivet af følgende:

  • LeadCrest
  • Nordicals
  • Kromann Reumert
  • MOE
  • KPMG
Ny Højtoft
Projektet vil sætte nye standarter for anvendelsen af arkitektur og design der understøtter det gode liv, trivsel, udvikling og fællesskab. projektet vil skabe rammer der har som udgangspunkt, at det er borgernes hjem og at selvbestem-melse, medbestemmelse og indflydelse er en selvfølge. Projektet er tegnet af Njordrum Care som laver evidensbase-ret og understøttende arkitektur. 3D visualisering af Nor3D.

AkademikerPension til Microsoft: Hvor betaler I skat?

Endnu engang forsøger vi at få et af verdens største tech-selskaber til at være transparent omkring dets skatterapportering.

Billede af afkast grafer

Flotte historiske afkast netop offentliggjort

Tallene viser med al tydelighed, at vores medlemmer de sidste 10 år har fået nogle af branchens bedste afkast. Men vi hviler ikke på laurbærrene, og et svagt 2022 har vist, at der er behov for en ny tilgang.

Slides fra webinar om vores nye produkt Alfa

Her kan du se slides fra webinaret tirsdag den 28. november.