Med flere end 2,5 milliarder mennesker, der i år globalt set skal stemme ved et valg, er sociale mediers håndtering af misinformation og ’fake news’ enormt vigtigt i bestræbelserne for at opnå fair og frie valg.   

Samtidig medfører opslag med opfordring til vold, racisme og hadtale på sociale medier tiltagende usikkerhed og kriminalitet, som i stigende grad går ud over samfundets i forvejen udsatte grupper.  

Derfor har vi indsendt et aktionærforslag, der skal få Meta til at rapportere om, hvordan selskabet vil forhindre netop hadetale, racisme, opfordring til vold, misinformation med mere på Facebook og Instagram på selskabets fem største markeder udenfor USA.   

Samtidig stemmer vi for, at Mark Zuckerberg skal trække sig som bestyrelsesformand, da det er i strid med principper om god selskabsledelse at have en formand, der samtidig er topchef for selskabet.

Det handler også om afkast

Manglende håndtering af netop misinformation og af hadtale, racisme, opfordring til vold med mere (manglende ”content moderation”) skaber derfor usikkerhed om interne procedurer og kontroller på et socialt medie. Det kan medføre både bøder, lovgivningsmæssige påbud, omdømmerisici og reducerede indtægter fra annoncering. Og det kan gøre investorerne usikre.

Hertil kan manglende content moderation medvirke til destabilisering af demokratiske valgprocesser og øget global usikkerhed. For langsigtede institutionelle investorer (som AkademikerPension) har et sundt og stabilt finansielt marked større effekt på det samlede afkast, end afkastet fra en enkelt investering. Metas manglende content moderation kan derfor ud over at have en negativ effekt på Metas værdi også påvirke den samlede portefølje negativt.   

”Som investor er vi nødt til at vide, hvordan Meta og dermed Facebook og Instagram håndterer og moderer den slags, da mistillid til et brand kan påvirke værdien af vores investering. Vi tror på, at selskaber, der ansvarlighedsmæssigt bliver drevet bedst muligt, også klarer sig bedst på lang sigt investeringsmæssigt – altså at afkast og ansvarlighed går hånd i hånd”, siger vores investeringsdirektør, Anders Schelde.

Senere onsdag aften skal han holde tale på Metas generalforsamlingen, hvor han vil fremføre vores kritik af Meta.  

Brug for meget mere transparens

Det er ikke første gang, at vi som aktionær i Meta forsøger at lægge pres på selskabet. I 2023 støttede vi alle aktionærforslag, som søgte at fremme selskabets ansvarlighed – blandt andet forslag om, at Facebook skulle offentliggøre en menneskerettigheds-vurdering, der skulle undersøge de faktiske og potentielle menneskerettigheds-påvirkninger af Facebooks målrettede annoncer.   

Vi stemte også for et aktionærforslag om øget transparens om tiltag til beskyttelse af børn, og for et aktionærforslag om, at Meta skulle vurdere om selskabets lobbyaktiviteter stemte overens med selskabets klimamål.

”Meta, som står bag Facebook og Instagram, er så stor en aktør på internettet, at vi mener, at der er brug for meget mere transparens på flere af selskabets forretningsområder”, siger vores investeringschef, Anders Schelde.  

AkademikerPension er hovedafsender på aktionærforslaget, som bl.a. er indgivet sammen med det norske pensionsselskab, Storebrand, den amerikanske interesseorganisation, Ekō.   

Tredje tur med Toyota: Tale og en tur i japansk tv

Den japanske bilgigant mærker på den hårde måde, at aktivt ejerskab er en langvarig proces.

AkademikerPension asks Toyota Motor to improve its climate lobbying trans-parency with shareholder proposal

AkademikerPension has, via Kapitalforeningen MP Invest, submitted a shareholder proposal to Toyota Motor Corporation, for the annual general meeting on June 18, 2024.