Vi investerer i din fremtid

Din pensionsopsparing er med til at sikre dig en tryg alderdom, hvor der er råd til at leve det liv, du gerne vil. En af de væsentligste faktorer for at have penge nok på kontoen som pensionist er et godt afkast over mange år.

Det meste af din pension kommer fra afkast. Så selv om du hver måned sætter en del af din løn ind på din pensionsopsparing, er det i højere grad afkastet fra dine investeringer, der sikrer dig, at du trygt kan gå på pension.

Vi investerer ud fra en investeringsstrategi med stor risikospredning og forskellige aktivklasser. Blandt andet ved at investere på tværs af lande, forskellige sektorer, små og store selskaber og investeringstyper.

Samtidig investerer vi din opsparing med fokus på blandt andet klima, miljø, menneskerettigheder og god selskabsledelse. For pension er en langsigtet investering, hvor det er nødvendigt at kigge både 10, 20 og 30 år ud i fremtiden, når vi skal sikre dig den størst mulige opsparing.

"Hos os er afkast og ansvarlighed hinandens forudsætninger for et godt, langsigtet afkast" Anders Schelde, investeringsdirektør i AkademikerPension

Afkast

Når vi investerer din pensionsopsparing, gør vi det med afsæt i en robust, langsigtet strategi med risikospredning. For da størstedelen af din pension kommer fra afkast, er det vigtigt, at du kan være sikker på et godt afkast over de mange år, du sparer op.

Deutche Bank

Beholdningsoversigter

På siderne herunder kan du se alle vores investeringer, og hvordan de er fordelt. Her finder du blandt andet de selskaber, vi er investeret i. Ligesom du kan se, hvor stort et beløb, vi har investeret i dem.

Risikoprofiler

Der en risiko forbundet med at investere din pensionsopsparing. Risiko lyder måske negativt, men når du sparer op over mange år, er den største risiko faktisk ikke at tage en risiko. For det er den, der sikrer, at din opsparing vokser på den lange bane.

Det er dog vigtigt, at vi balancerer risikoen. For du skal være tryg ved, at din opsparing er der, når du har brug for den. Vi spreder derfor din risiko ved at investere i blandt andet aktier, obligationer og ejendomme. Har du vores pensionsprodukt Alfa, bliver din risiko desuden løbende mindre, i takt med at du nærmer dig din pension.

Frontløber på ansvarlighed

Vi investerer din opsparing under hensyn til klima, miljø, menneskerettigheder og god selskabsledelse. For når vi skal sikre dig den størst mulige opsparing, er det vigtigt, at selskaberne stadig er relevante 10, 20 og 30 år ud i fremtiden.

Særligt aktivt ejerskab er derfor en vigtig del af vores investeringsstrategi. Her forsøger vi at bruge vores rolle som investor og medejer til at påvirke selskaber og regeringer til større ansvarlighed. Blandt andet gennem dialog, deltagelse i den offentlige debat og samarbejde med andre aktører.

Øvrige pensionsprodukter

Alle nye medlemmer har siden 1. juli 2022 fået vores pensionsprodukt Alfa. Der er dog stadig medlemmer, der har pensionsprodukterne Markedsrente og Gennemsnitsrente, som vi ikke tilbyder nye medlemmer længere. Har du et af disse produkter, kan du læse mere om dem på siderne herunder.

Rapporter

På siderne herunder kan du se alle vores investeringer, og hvordan de er fordelt. Her finder du blandt andet de selskaber, vi er investeret i. Ligesom du kan se, hvor stort et beløb, vi har investeret i dem.

Du kan også få overblik over de rapporter, som vi hvert år udgiver om vores arbejde med afkast og investeringer. Blandt andet vores årsrapport, solvensrapport og flere rapporter om vores arbejde med ansvarlighed.