Når det kommer til at få fossile investeringer ud af porteføljen, ligger AkademikerPension helt i top.

Det viser en stor rapport, som Mellemfolkeligt Samvirke (MS) netop har udgivet. I rapporten skriver MS, at 16 danske pensionsselskaber i alt har investeret 25 milliarder kroner i selskaber, der har omsætning forbundet med kul eller er involveret i ny olie- og gasudvinding. Heraf står AkademikerPension for bare 1 procent.

Læs rapporten her (ekstern link): https://www.ms.dk/sites/default/files/publikationer/publikationer/2023/ms-pensionsrapport2023.pdf 

Det tal bliver i rapporten kun overgået af et enkelt andet selskab, hvilket giver AkademikerPension en absolut topplacering i rapporten.

”Det er forventeligt, at vi ligger helt i toppen, da det er et emne, vi har arbejdet intenst med siden 2018. Vi kigger på både afkast og ansvarlighed, når vi tager investeringsbeslutninger. Og på begge parametre er de fossile selskaber, som ikke har en Paris-kompatibel plan, problematiske i det lange løb,” siger investeringsdirektør i AkademikerPension, Anders Schelde.

Fossilt frasalg gav positivt afkast

Det massive fossile frasalg er dermed ikke blot sket for at skille os af med fossile investeringer. Som langsigtet investor mener vi, at den grønne omstilling vil gøre mange fossile selskaber afkastmæssigt uattraktive i fremtiden, hvilket vil betyde store, langsigtede afkastmæssige risici.

I alt har AkademikerPension frasolgt fossile aktier og obligationer for 3,7 milliarder kroner siden 2018. Og status i dag er, at det fossile frasalg har givet et plus i afkast, end hvis vi havde beholdt investeringerne.

”Vi ser fortsat store, langsigtede afkastmæssige risici i de fossile selskaber, som mangler den rette grønne omstillingsplan. Samtidig er det desværre også vores erfaring at det stort set er umuligt at råbe ledelsen i disse selskaber op. At forblive investeret i sådanne selskaber er derfor i vores optik både risikabelt og uansvarligt”, siger Anders Schelde.

Med penge kommer ansvar

I AkademikerPension er vi ikke mål med det fossile frasalg. Den grønne omstilling er kompleks og kommer til at tage lang tid, så vi skal hele tiden navigere og sikre os, at vi har den rette tilgang. Hidtil har det betydet en række løbende opstramninger på frasalget. Eksempelvis omfatter det nu også forsyningsselskaber, som ikke er på vej ud af kul hurtigt nok.

”Hvis vi skal gøre os håb om at leve op til Paris-aftalens mål, kræver det, at alle aktører er på banen, herunder også finanssektoren som i vores optik hænger lidt for meget i bremsen. I Danmark råder pensionskasserne over cirka 4.000 milliarder kroner, og med de mange penge kommer indflydelse og dermed også et kæmpe ansvar,” slutter Anders Schelde.

Halvårsafkast på 9,3 procent: Tech-giganter i front

Globale aktier og især selskaber som Nvidia, Microsoft og Apple har haft seks forrygende aktiemåneder.

Tredje tur med Toyota: Tale og en tur i japansk tv

Den japanske bilgigant mærker på den hårde måde, at aktivt ejerskab er en langvarig proces.