Når den anerkendte NGO, ClientEarth (CE), i dag afleverer en stak juridiske dokumenter til High Court (svarer til Landsretten i Danmark) i England og Wales, kan det potentielt ende med at sende rystelser gennem bestyrelseslokaler verden rundt.

CE ønsker nemlig at danne præcedens ved at få Shells bestyrelse dømt for ikke at varetage aktionærernes langsigtede interesserer, når den ikke håndterer klimarisici ordentligt og fremlægger en klimaplan i overensstemmelse med Paris-aftalen.

Eller som CE selv formulerer det: Bestyrelsens dårlige styring af klimarisiko efterlader virksomheden alvorligt udsat og spilder den ekstraordinære mulighed for Shell til at positionere sig som en stor spiller på fremtidens energimarkeder.

Mere bid i det aktive ejerskab

”Hvis vi skal nå Paris-aftalens mål, har vi brug for, at de største fossile selskaber omstiller sig. Og det er i stigende grad gået op for folk, at når man forvalter andre folks penge, følger der også et ansvar med. Der er mange, der længe har bedrevet aktivt ejerskab, men der er kommet mere bid i det aktive ejerskab. Og med sagsanlægget går ClientEarth skridtet videre”, fortæller vores investeringsdirektør, Anders Schelde.

CE fremhæver AkademikerPension i deres pressemeddelelse, for vi i 2019 besluttede at ekskludere Shell men samtidig også har en politik om, at selskabet kan blive inkluderet i vores investeringsunivers igen, hvis bestyrelsen ændrer klimakurs, så selskabets klimaplan flugter med Paris-aftalen.

”Vi håber, det synker ind”

”Det bedste, der kan ske - både for vores muligheder for at investere og for verden i almindelighed - er, at selskabet kommer på den rigtige kurs i forhold til Paris-aftalens mål. Vi kan i princippet godt investere i Shell, og selskabet kan godt blive ved med at lave olie og gas, forudsat at det er en forretning, der afvikles i tråd med Paris-aftalens mål”, siger Anders Schelde.

Anders Schelde håber, at retssagen vil få topledelserne i selskaber verden rundt til at tænke sig godt om uanset udfaldet.

”Vi håber, det synker ind, at bestyrelserne har et ansvar – også når det kommer til de investeringsmæssige klimarisici”.

Læs også: https://akademikerpension.dk/nyheder/vi-ekskluderer-verdens-ti-stoerste-olieselskaber/

Om ClientEarth:

ClientEarth (CE) er en nonprofit-organisation, der bruger loven til at skabe systemiske forandringer, der beskytter kloden for – og med – dens indbyggere. CE håndterer klimaændringer, beskytter naturen og stopper forurening med partnere og borgere over hele kloden. CE stiller industrien og regeringerne til ansvar og forsvarer alles ret til en sund verden. Fra CE’s kontorer i Europa, Asien og USA former, implementerer og håndhæver de loven for at opbygge en fremtid for vores planet, hvor mennesker og natur kan trives sammen.

Guldmedalje

Flot anerkendelse: Guld til AkademikerPension

Vi er en af blot tre pensionskasser globalt, der bliver fremhævet som ”guldvinder” med hensyn til at handle i overensstemmelse med vores klimapolitikker.

Grønt stålværk

AkademikerPension med i milliardinvestering i udvikling af grønt stål

Sammen med tre andre danske pensionsselskaber skyder vi over to milliarder kroner i virksomheden H2 Green Steel, der er i færd med at opføre verdens første grønne stålværk i stor skala i Nordsverige.

Opdatering om selskaber forbundet med israelske bosættelser