Vi er glade for at kunne fortælle, at vi deltager i verdens største initiativ for ansvarlige investeringer, det FN-støttede Principles for Responsible Investments (PRI’s) nye initiativ for at skubbe på for bedre beskyttelse af menneske- og arbejdstagerrettigheder blandt investorer og virksomheder.

Helt konkret betyder det, at 220 investorer med samlet over 200.000 milliarder kroner under forvaltning sætter fokus på arbejdstagerrettigheder hos 40 selskaber verden over.

I første omgang fokuserer samarbejdet på forsynings- og mineselskaber, som er helt centrale for den grønne omstilling, men hvor der også tydeligt har været store problemer i værdikæderne i årevis.

”Vi har i mange år arbejdet systematisk for at styrke respekten og beskyttelsen af mennesker og arbejdere i vores investeringer, men alt for få aktører i finanssektoren har været med om bord. Derfor er vi rigtig glade for, at PRI som finanssektorens største initiativ for ansvarlige investeringer nu har taget handsken op med lanceringen af Advance-samarbejdet”, siger vores chef for ansvarlige investeringer, Troels Børrild.

I AkademikerPension er vi gået sammen med Boston Common Asset Management, Storebrand, Danske Bank, Etica SGR, P+ og Skandia, hvor vi i fællesskab skal føre dialogen med Ørsted, der er eneste danske selskab i fokus i Advance.

”Ørsted er på mange måder er en global frontløber indenfor klimahandling og arbejde med virksomheders ansvar i forhold til menneske- og arbejdstagerrettigheder, og de har alle muligheder for at vise vejen frem for andre selskaber ved at dokumentere og kommunikere indsatsen tydeligere i de kommende år. Også danske virksomheder har plads til forbedring, som vist i en ny analyse fra Institut for Menneskerettigheder", siger Troels Børrild.

Læs den historie her: https://www.akademikerpension.dk/nyheder/esg-chef-kritiserer-danske-selskaber-stor-plads-til-forbedring/ 

Styrket dialog med den internationale fagbevægelse

Arbejdstagerrettigheder har i årevis været en prioritet for vores arbejde med ansvarlige investeringer, hvor vi har stemt for flere forslag på generalforsamlinger hos blandt andre Amazon og Facebook, og hvor vi tidligere i år ekskluderede det ungarske flyselskab, Wizzair, for gentagne brud på basale arbejdstagerrettigheder.

Og i denne uge deltog AkademikerPension i en konference for den internationale fagbevægelses Committee on Workers Capital i Barcelona, hvor repræsentanter fra fonde, den internationale fagbevægelse og investorer drøftede, hvordan investeringer bedst bliver anvendt til at fremme arbejdstagerrettighederne.

Store kapitalforvaltere, som for eksempel arbejdsmarkedspensionskasser benytter sig af er desværre stadig langt fra i mål, når det kommer til at sikre at investeringerne varetager arbejdstagerrettighederne. Det er derfor virkelig vigtigt, at vi som pensionskasse lægger pres på og lykkes med at få flere til at engagere sig i arbejdet.

I 2023 vil vi derfor fortsætte med at være aktive på selskabers generalforsamlinger for at lægge pres på dem også hvad menneskerettigheder og herunder arbejdstagerrettigheder angår.

”Globalt set ligger der et kæmpe potentiale i arbejdet med arbejdstager- og menneskerettigheder, men de nye internationale samarbejder betyder ikke, at vi er i mål med vores indsats endnu. Rettigheder er under pres i det meste af verden, og hvis vi skal lykkes med at undgå klimakatastrofen, skal vi op i gear både i forhold til grøn omstilling og på beskyttelsen af rettigheder på samme tid. Det nye fokus fra en lang række investorer giver håb for at det kan lykkes – i første omgang ved at få forsynings- og mineselskaberne til forhåbentlig at løfte i flok over de kommende år”, slutter Troels Børrild.

Vi tager en runde mere med Amazon

Selskabet skal dokumentere, at det respekterer de ansattes fagforeningsfrihed og ret til at indgå kollektive aftaler om løn og arbejdsvilkår.

Sådan stemte I til generalforsamlingen 2024

Der var livlig debat under årets generalforsamling, som blev afholdt lørdag den 6. april på Radisson Blue Scandinavia Hotel i Aarhus.

Modsvar til kritisk indlæg i Berlingske

Indlægget fra avisens erhvervsredaktør er desværre fyldt med faktuelle fejl.