A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Emne

 1. Klima.
 2. Selskabets rolle i kunders tilsidesættelse af menneskerettigheder i Qatar.
 3. Skattetransparens.

Mål

 1. Rapportering af klimarelaterede risici.
 2. Efterlevelse af FN’s retningslinjer for virksomheders respekt for menneskerettigheder, og rapportering om ledelsesmæssig tilgang, mål, strategi og udvikling.

 3. Øget gennemsigtighed med hensyn til skattebetalinger.

Klima - tiltag og udvikling

Den 7. september 2020 mødtes AkademikerPension med FLSmidth om bl.a. selskabets indsats i forhold til klimadagsordenen. Dialogen lå i forlængelse af FLSmidth’s introduktion af en ny strategi – ’MissionZero’ – i 2019, som blev fulgt op af en ambitiøs indsats for rapportering i overensstemmelse med anbefalingerne fra ”Task Force on Climate-related Financial Disclosures” (TCFD). Dertil kommer FLSmidth’s arbejde med ’Science Based Targets’, som vejleder om fastlæggelse af mål med Paris-aftalen for øje.

FLSmidth har planer om:

 • udmelding af nye mål i 2021.
 • indledende rapportering efter TCFD’s anbefalinger.

Menneskerettigheder - tiltag og udvikling

Den 25. august 2021 mødtes AkademikerPension med FLSmidth om selskabets aktiviteter i Qatar. Mødet var kommet i stand efter e-mailkorrespondance i maj–juni om selskabets aktiviteter i Qatar og aktuelle artikler fra Danwatch/Ekstrabladet (Danwatch 21. juni og 24. juni 2021).

Baggrunden er, at Amnesty International og Human Rights Watch, The Guardian og andre over årene har beskrevet vilkårene for migrantarbejdere, som arbejder på infrastruktur- og stadionprojekter i Qatar som led i forberedelserne af fodbold-VM i 2022. Det har handlet om systematisk overtrædelse af menneskerettigheder, uanstændig indkvartering, manglende sikkerhed og deraf følgende arbejdsulykker og dødsfald – hidtil mere end 6000 dødsfald – underbetaling mm.

FLSmidth har ikke været direkte involveret i de nævnte projekter, men har i perioden 2013-2021 solgt udstyr til en kunde, som har solgt udstyret videre til en anden kunde, der har brugt udstyret til produktion af cement i Qatar. Altså har FLSmidth igennem et par led været underleverandør til producenter eller leverandører af cement, som potentielt indgår i de kritiske VM-byggerier. Hidtil har det ikke været forståelsen i selskabet, at det som underleverandør i den konkrete sag havde mulighed for at spille en aktiv rolle og tage medansvar for at menneskerettighederne respekteres i sådanne sammenhænge.

FLSmidth har en ‘Human Rights Policy’ på plads. Med den forpligter selskabet sig til ’UN Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGP’ og til ’UN Global Compact’. Derfor forventes selskabet systematisk at vurdere risikoen for at blive forbundet til negative indvirkninger på menneskerettighederne gennem potentielle salg af selskabets produkter før der indgås kontrakt. Det forventes ligeledes, at selskabet følger aktivt op, hvis det efter endt leverance bliver bekendt med negative indvirkninger på menneskerettighederne direkte forbundet med selskabets produkter.

På mødet med selskabet blev det drøftet, hvordan FLSmidth i dag vurderer risici relateret til menneskerettigheder, og hvordan forpligtelserne under de førnævnte normer vil blive fulgt op i nærmeste fremtid.

Alle salg i FLSmidth følger FLSmidth’s due diligence-regler, som er beskrevet i selskabets offentligt tilgængelige Due Diligence Sub-Policy. Såfremt en due diligence-

undersøgelse identificerer risici inden for menneskerettigheder, vil FLSmidth lave en dybdegående due diligence med særligt fokus på menneskerettigheder. Denne due diligence-undersøgelse vil blive præsenteret til interne stakeholders med henblik på at udarbejde en plan for mitigerende handlinger til den specifikke sag.

FLSmidth har aktuelt planer om:

 • uddannelse af medarbejdere med hensyn til menneskerettigheder.
 • fastlæggelse af konkrete mål.
 • generelt øget gennemsigtighed.

Skat - tiltag og udvikling

I forbindelse med FLSmidth’s generalforsamling den 24. marts 2021 fremsatte AkademikerPension sammen med LD et aktionærforslag om ansvarlighed i relation til rapportering om skat. Forslaget lagde op til at bestyrelsen skulle undersøge, i hvilket omfang det er muligt for selskabet at rapportere flere detaljer og øge gennemsigtigheden land-for-land med hensyn til forretning og skattebetalinger.

Hensigten med åbenhed er bl.a. at være med til at drive en udvikling. Det er væsentligt at ændre på det faktum, at mange selskaber ikke betaler en fair skat i de lande, hvor de genererer deres overskud. AkademikerPension har ingen forventning om, at FLSmidth ikke betaler en fair skat, tvært imod. Generelt er virksomheder tilbageholdende, fordi der er en bekymring for, at åbenhed vil kunne give konkurrenter information, som vil underminere konkurrenceevne. AkademikerPension tror på, at FLSmidth og i øvrigt de fleste danske virksomheder vil vinde ved at gå med i forreste række.

Bestyrelsen støttede forslaget, som blev vedtaget.

Opfølgning

Opfølgningen på den hidtidige dialog afventer den kommende rapportering og generalforsamling og dermed udviklingen med hensyn til

 • rapportering af klimarelaterede risici og muligheder.
 • fastlæggelse af konkrete mål og øget gennemsigtighed vedrørende menneskerettigheder.
 • ’offentlig land-for-land-rapportering’ om skat.

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.