En ansvarlig pensionskasse for alle akademikere

Som medlem i AkademikerPension er du en del af et fælleskab, der sammen ejer pensionskassen. Det giver dig som medlem en række fordele: 

  • Afkast går direkte til dig og din pension - ikke til aktionærer.
  • Din pensionsopsparing vokser gennem ansvarlige og grønne investeringer.
  • Du betaler kun kostpris for dine forsikringer.
  • Du kan altid få gratis rådgivning.
  • Din pensionsordning er skræddersyet til akademikere.

AkademikerPension er en arbejdsmarkedspensionskasse, der typisk er knyttet til dit arbejde. Det vil sige, at dit ansættelsesforhold kan betyde, at du helt automatisk er medlem hos os.

Er du ikke allerede medlem, kan du blive det, hvis du har en akademisk uddannelse på minimum bachelorniveau. Du kan enten vælge at oprette en firmapension, en pension for selvstændige eller blive frivillig indbetaler.

Læs mere om de forskellige muligheder nedenfor eller kontakt os for at høre mere.

Kontakt os om medlemskab

Kontakt os endelig, hvis du vil være medlem, eller ønsker at høre mere om dine muligheder.

Telefon: +45 39 150 102 
E-mail: medlem@akademikerpension.dk

Frivillig indbetaler

Du kan til enhver tid oprette en pensionsordning hos os, hvis du ikke er medlem gennem din arbejdsgiver. For eksempel hvis du har din pension et andet sted, men samtidig ønsker at spare op hos os.

Som medlem af AkademikerPension kan du vælge mellem to forskellige pensionsordninger.

Ved en ren pensionsopsparing kan du selv bestemme præcis hvor meget, du ønsker at spare op hver måned. Vil du have sundhedsordning og forsikringer oveni, kræver det, at du som minimum indbetaler 1.000 kroner om måneden (efter skattefradrag).

Pension for selvstændige

Der bliver flere og flere selvstændige på det moderne arbejdsmarked. AkademikerPension har en særlig løsning til denne gruppe.

Når du er selvstændig, er det vigtigt, at du tænker over, hvor pengene skal komme fra, når du en dag går på pension.

De fleste af vores medlemmer er ansat på fælles offentlig overenskomst, men har du tanker om at blive selvstændig – eller er du det allerede - kan du etablere en individuel pensionsordning hos os på samme fordelagtige vilkår som for øvrige medlemmer.

Det betyder, at du som selvstændig bliver medejer af pensionskassen og får forsikringer til kostpris, lave omkostninger, gode afkast og bliver en del af medlemsdemokratiet. Selvstændige kan frit sammensætte deres pensionsordning blandt vores produkter.

Virksomhedsaftale

Selvstændige, der når folkepensionsalderen, har ret til folkepension på lige fod med alle andre. Men har du ikke sparet op til pension undervejs i arbejdslivet, risikerer du, at der bliver stor forskel mellem det, du har tjent, mens du arbejdede, og din indtægt som pensionist.

Mange selvstændige vælger at spare op i deres virksomhed, men det er ikke altid den bedste vej til en tryg alderdom. Derfor kan det være en god idé at tage en snak med en pensionsrådgiver og lave en virksomhedsaftale.

Selvstændige og skat

Selvstændige erhvervsdrivende med personligt ejet virksomhed er som udgangspunkt omfattet af fradragsreglerne for private pensionsordninger.

Hvis din selvstændige erhvervsvirksomhed drives som enten en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab, kan du benytte et særligt opfyldningsfradrag på op til 30 % af dit overskud i virksomheden og få fuldt fradrag i indbetalingsåret. 30%-reglen gælder kun indbetalinger til livsvarig pension eller livsvarig supplerende opsparing.

Det er en betingelse, at opfyldningsfradraget ikke er anvendt på andre pensionsordninger. Hvis din indbetaling overstiger 30 % af virksomhedens overskud, kan det overskydende beløb først fratrækkes i et senere indkomstår. Kontakt eventuelt din revisor.

Hvis du som selvstændig udnytter 30%-reglen fuldt ud til din livsvarige pension, kan din arbejdsgiver desuden indbetale til en ratepension.

Opfyldningsfradrag

Er du selvstændig erhvervsdrivende, er du som udgangspunkt omfattet af fradragsreglerne for private pensionsordninger. Det betyder, at dit fradrag for indbetalinger som udgangspunkt fordeles over 10 år, og at du kan benytte dig af opfyldningsfradraget.

Selvstændige og løn

Det er vigtigt, at du ved, hvordan vi opgør din løn som selvstændig erhvervsdrivende.

Honorarindtægter 500.000 kr.
Medicinalvarer/materialeforbrug -100.000 kr.
Personaleomkostninger -150.000 kr.
Lokale og anlægsomkostninger -25.000 kr.
Administrationsomkostninger -15.000 kr.
Lønsumsafgift -10.000 kr.
Driftsomkostninger i alt

-300.000 kr.

Resultat før afskrivninger 200.000 kr.
Af- og nedskrivninger -25.000 kr.
Driftsresultat

175.000 kr.

Finansielle indtægter 5.000 kr.
Finansielle omkostninger -30.000 kr.
Årets resultat (opnåede virksomhedsoverskud) 150.000 kr.