I AkademikerPension og tilhørende datterselskaber er vi som dataansvarlige forpligtet til og interesseret i at beskytte de oplysninger, vi har om dig. Herunder kan du læse, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Vi er forpligtet efter Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven til at orientere dig om vores anvendelse af dine personoplysninger. For eksempel kan du læse om, hvordan vi indsamler, bruger, videregiver og på anden vis håndterer personoplysninger.

Personoplysninger er oplysninger om dig eller oplysninger, der kan bruges til at identificere dig. Det kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer eller cpr-nummer, men også andre unikke karakteristika som en IP-adresse på din computer.

Dataansvarlig

AkademikerPension
Smakkedalen 8
2820 Gentofte
CVR.nr.: 20766816
Tlf.: +45 3915 0102

Kontaktoplysning på vores DPO (Data Protection Officer):
Janni Ottogreen Sejrbo
dpo@akademikerpension.dk