Vi har valgt at investere i statsobligationer verden over. Det er til afkastmæssigt fordelagtigt for vores medlemmer, og det er blandt andet til stor gavn for en række udviklingslande, at de derved kan få adgang til lånekapital. Og når vi investerer i statsobligationer i udviklingslande, er vi nødt til at sprede investeringerne for ikke at øge vores og ikke mindst medlemmernes investeringsrisici.

Dilemmaet er imidlertid, at mange af de lande har lavere standarder for menneskerettigheder, end vi har vi herhjemme. Derfor har vi en screeningsproces hvor vi udelukker de ”værste af værste”. Vores screeningsproces er den nok mest konsekvente blandt alle danske pensionskasser - og den har fået offentlig anerkendelse fra FN’s program for ansvarlige investeringer (PRI), som har brugt AkademikerPension som case eksempel.

Aktuelt har vi derfor ekskluderet 38 lande verden over; herunder store lande - og store potentielle investeringsmarkeder – som Kina, Saudi Arabien og Rusland.

Udfordringen for os er, at vi på den ene side gerne vil undgå de ”slemme stater”, men samtidig skal vi på den anden side også have en rimelig risikospredning, hvis vi overhovedet skal være i disse markeder. Derfor ender vi desværre altid med også at investere i stater, som vi synes, gør det ringe på menneskerettigheder, for eksempel Egypten og UAE.

Hver gang vi trækker linjen et nyt skrappere sted, ja, så står der et nyt svagt land på den forkerte af linje set med menneskerettigheds-øjne. Alternativet ville dog være, at vi skulle begynde at investere i Saudi-Arabien eller Kina igen, som er værre ifølge FN og internationale NGO’er.

Det er lidt uløseligt dilemma (så længe man er investeret i den her aktivklasse, EMD), som vi derfor også er helt transparente om.

I afsnittene herunder kan du læse om, hvilke tanker vi har gjort os om RuslandKina og Israel.

Rusland

Efter Ruslands angreb på Ukraine valgte vi i AkademikerPension at ekskludere landet fra vores portefølje. Det betyder helt konkret, at vi har skilt os af med statsobligationer og investeringer i selskaber, hvor staten ejer mere end 50 procent.

Samtidig har vi valgt at afhænde de resterende russiske investeringer – eksempelvis i selvstændige selskaber. Desuden har vi haft en tæt dialog med flere af de danske selskaber, som har investeringer og forretninger i Rusland, og som vi har investeret i - eksempelvis Carlsberg.

Vi anerkender, at alle danske selskaber står i en utrolig svær situation. Hvert selskabs situation er unik. Hvor stor er operationen eller kontrakten? Og der er stor forskel på, om et selskab har værdipapirer i Rusland, en kontrakt eller et decideret produktionsapparat i landet.

Alle selskaber skal selvfølgelig overholde sanktionerne, men vi mener også, at de har en moralsk forpligtigelse til at spørge sig selv, om de kan gøre andet og mere end det. Da invasionen begyndte, lagde vi pres på, for at de danske selskaber tog hurtig stilling og meldte klart ud.

Kina

Som det første pensionsselskab herhjemme valgte AkademikerPension i september 2020 at ekskludere Kina fra investeringsuniverset. Det betyder, at vi har frasolgt alle statsobligationer og aktier for tæt ved 400 millioner kroner.

Helt konkret omfatter eksklusionen statsobligationer og aktier i selskaber, hvor den kinesiske stat ejer over 50 procent af aktierne.

AkademikerPension kan altså stadig investere i selvstændige og private selskaber i Kina, hvor den kinesiske stat ejer under 50 procent af aktierne. Vi har aktuelt for over en milliard kroner investeret i sådanne selskaber.

På vores beholdningsoversigter kan du se de selskaber, vi fortsat har investeringer i.

Israel

AkademikerPension vælger hverken side eller tager del i konflikten mellem Israel og Palæstina. Vi kigger på selskabers forhold til menneskerettighederne over hele verden som del af vores regelmæssige tjek af investeringerne.

Vi lægger os i selen for at vurdere selskabernes adfærd objektivt i forhold til de internationale retningslinjer fra FN og OECD – præcis som vi plejer for at få ansvarlighed og afkast til at gå hånd i hånd.

Vi tilgår problemstillingen ud fra AkademikerPensions Politik for ansvarlige investeringer og Standpunkt om konfliktramte områder, der er vedtaget af bestyrelsen, og som blandt andet baserer sig på den Internationale Folkerets bestemmelser. Det er FN’s, USA’s, EU’s og den danske regerings officielle politik, at der bør etableres en to-stats løsning, og at de israelske bosættelser er ulovlige og problematiske i denne henseende. Det bakker AkademikerPension op om.