Vi frasælger og ekskluderer selskaber

Hvert kvartal screener vi vores investeringer for brud på vores politik for ansvarlige investeringer. Hvis vi vurderer, at aktivt ejerskab over for et selskab ikke fører til de nødvendige ændringer for at leve op til vores politik for ansvarlige investeringer, vil vi ekskludere selskabet. Det betyder, at vi ikke længere må investere i det.

Eksklusioner er altid det sidste værktøj, vi griber til, da eksklusioner reducerer muligheden for møder, dialog og direkte samarbejde med selskaber. For uden ejerskab i et selskab, mister vi adgangen og stemmeretten til selskabets generalforsamlinger. Inden vi vælger at ekskludere et selskab, kan vi derfor sætte det under observation eller i karantæne.

I AkademikerPension har vi derfor hyppige overvejelser om, hvorvidt dialog eller eksklusion er vejen frem i forhold til en given problemstilling.

Helt generelt kan man sige, at hvis det er selve produktet, som er problemet, så er sandsynligheden for frasalg større, fordi virksomheden har svært ved grundlæggende at adressere udfordringen. Er der derimod tale om uhensigtsmæssig adfærd, så er der større mulighed for at påvirke gennem aktivt ejerskab.

Vi har på nuværende tidspunkt ekskluderet 945 selskaber og 38 lande samt sat 12 selskaber under observation.

Politik og standpunkter

Når vi vurderer, om et selskab skal ekskluderes, gør vi det ud fra vores politik for ansvarlige investeringer. Politikken er den, der skal sikre os, at vi opnår et højt, risikojusteret afkast på et ansvarligt grundlag.

Som tillæg til vores politik udarbejder vi løbende standpunkter, om udvalgte emner inden for arbejdet med ansvarlige investeringer. På den måde forsøger vi at uddybe og skabe størst mulig transparens omkring vores tilgang til de problemstillinger og dilemmaer, som relaterer sig til hvert tema.

Observationsliste

Når der er selskaber, som i dag ikke opfylder kriterierne i forhold til vores ansvarlighedspolitik, men som vi omvendt vurderer muligvis er på vej i denne rette retning i det fornødne tempo, kan vi sætte dem under observation.

Disse selskaber har vi valgt at givet mere tid for at se, om de gennemfører den transition, vi håber på. Disse specifikke selskaber er derfor undtaget fra eksklusion frem til en fastsat dato, hvor vi senest tager stilling til ”frifindelse”, eksklusion eller forlængelse af fristen.

Eksklusionsliste - Selskaber

På listen får du et samlet overblik over de selskaber, vi har ekskluderet, og som vi derfor ikke investerer i.

Hvis du søger efter et specifikt selskab, kan du bruge søgefunktionen, som kommer frem, når du klikker på feltet under overskriften "company". Du kan også filtrere selskaberne ud fra begrundelsen for deres eksklusion. Det gør du ved at klikke på feltet under overskriften "reason".

For en række af selskaberne på listen har vi beskrevet, hvorfor vi har valgt at ekskludere selskabet. Du finder den samlede liste over vores eksklusionsbeslutninger længere nede på siden.

Eksklusionsliste - Stater

Statsobligationer adskiller sig fra investeringer i private selskaber ved, at vi ikke kan udøve aktivt ejerskab over for en suveræn stat.

Udfordringen er som oftest størst i mindre udviklede lande. For selvom det bredt set er en fordel for både os og disse lande, at vi investerer i dem, går pengene ned i statskassen og finansierer – sat på spidsen – både undertrykkelse og nye hospitaler på samme tid.

Da vi ikke kan udøve aktivt ejerskab over for stater, har vi kun valget mellem at eje eller ikke eje (ekskludere), og vi skal derfor løbende afgøre, hvornår pengene gør mere skade end gavn.

Land Eksklusionsbegrundelse
  Menneskerettigheder Klima
Afghanistan X  
Azerbaijan X  
Algeriet   X
Belarus X X
Benin X  
Burkina Faso X  
Cameroun X  
Chad X  
Cuba X  
Den Centralafrikanske Republik X  
Den Demokratiske Republik Congo X  
Eritrea X X
Etiopien X  
Guinea X  
Irak X  
Iran X X
Kina X  
Kirgisistan X  
Laos X  
Liberia X  
Libyen X X
Mali X  
Myanmar X  
Nordkorea X  
Niger    
Rusland X X
Rwanda X  
Saudi Arabien X X
Somalia X  
Sudan X  
Sydsudan X  
Syrien X  
Tajikistan X  
Togo X  
Turkmenistan X  
Venezuela X  
Yemen X X
Ækvatorialguinea X  

 

Opdateret 17. januar 2024.

Eksklusionsbeslutninger

Herunder finder du lister over vores eksklusionsbeslutninger fordelt på begrundelser. Klik på en af knapperne nedenfor for at komme til listen for den valgte begrundelse.

Søger du efter et specifikt selskab, anbefaler vi, at du bruger din browsers søgefunktion til at finde den relevante begrundelse. Det gør du ved at trykke ctrl + f (PC) eller cmd + f (Mac).

Eksklusionsbeslutning - Tobak

Bestyrelsen i AkademikerPension besluttede på et bestyrelsesmøde den 7. marts 2019, at det skal være slut med at investere i tobaksindustrien. De 240 millioner kroner, som AkademikerPension havde investeret i forskellige tobaksfirmer, er nu investeret andre steder.

Investeringer i tobak havde været diskuteret i offentligheden i flere år og var et særligt fokusområde i AkademikerPension i hele 2018. Tobak havde på det tidspunkt historisk givet stabile og høje afkast, og den dimension skal enhver ansvarlig pensionskasse naturligvis have med i betragtningerne.

Beslutning for at ekskludere tobaksindustrien blev truffet på baggrund af, at den udover at fremstille og sælge et yderst sundhedsskadeligt produkt, ofte blev kritiseret for en lang række af andre problematikker. Blandt andet skadelige arbejdsforhold, ulovligt børnearbejde, problematisk lobbyadfærd og aggressive søgsmål mod myndighederne i udviklingslandene, der forsøgte at begrænse salget og markedsføringen af tobak.

Tobak udgjorde 0,21 procent af AkademikerPensions samlede portefølje, og frasalget blev effektueret i oktober 2019.

Vil du vide mere om beslutningen, kan du læse vores redegørelse for investeringer i tobak.