Vi frasælger og ekskluderer selskaber

Der findes selskaber og lande, hvor dialog ikke nytter, og vi derfor må skride til frasalg og eksklusioner.

Vi har på nuværende tidspunkt ekskluderet 917 selskaber og 31 lande, som ikke lever op til vores politik for ansvarlige investeringer. De fremgår alle af vores eksklusionsliste for henholdsvis selskaber og lande.

Hvert kvartal screener vi vores investeringer for brud på vores politik for ansvarlige investeringer.

Alle selskaber, som ikke er ekskluderet, er tilladte mulige investeringer for AkademikerPension og vores eksterne kapitalforvaltere. Enhver konkret investering er med andre ord enten “tilladt” eller “ikke tilladt” (ekskluderet).

Inden vi vælger at ekskludere et selskab, kan vi sætte det under observation eller i karantæne.

Du kan gå mere i dybden med emnet ved at læse vores politik for ansvarlige investeringer og vores forskellige standpunkter.

Politik og standpunkter

Når vi vurderer, om et selskab skal ekskluderes, gør vi det ud fra vores politik for ansvarlige investeringer. Politikken er nemlig den, der skal sikre os, at vi opnår et højt, risikojusteret afkast på et ansvarligt grundlag. For vi vurderer, at veldrevne selskaber, der opfører sig ansvarligt, også kan bidrage positivt til at sikre værdien af vores investeringer på lang sigt.

Som tillæg til vores politik udarbejder vi løbende standpunkter, om udvalgte emner inden for arbejdet med ansvarlige investeringer. På den måde forsøger vi at uddybe og skabe størst mulig transparens omkring vores tilgang til de problemstillinger og dilemmaer, som relaterer sig til hvert tema.

Eksklusionsliste - Selskaber

På listen her får du et samlet overblik over de selskaber, vi har ekskluderet, og som vi derfor ikke investerer i.

Hvis du søger efter et specifikt selskab, kan du bruge søgefunktionen, som kommer frem, når du klikker på feltet under overskriften "company". Du kan også filtrere selskaberne ud fra begrundelsen for deres eksklusion. Det gør du ved at klikke på feltet under overskriften "reason".

For en række af selskaberne på listen har vi beskrevet, hvorfor vi har valgt at ekskludere selskabet. Du finder den samlede liste over vores eksklusionsbeslutninger længere nede på siden.

Hvis vil se, hvilke selskaber vi investerer i, og hvor meget vi har investeret i dem, finder du dem under vores beholdningsoversigter.

Vi anbefaler, at du åbner eksklusionslisten i fuld skærm for den bedste oplevelse.

Eksklusionsliste - Stater

Statsobligationer adskiller sig fra aktie- og obligationsinvesteringer i private selskaber ved, at AkademikerPension ikke kan udøve aktivt ejerskab over for en suveræn stat. 

Som oftest er udfordringerne på denne front at finde i mindre udviklede lande. Bredt set er det en fordel både for AkademikerPension og disse lande, at vi investerer i dem, og når pengene går ned i statskassen finansierer de – sat på spidsen – både undertrykkelse og hospitaler og skoler.

I den ideelle verden kunne vi udøve et aktivt ejerskab over for de stater, hvor der er problemer, men den mulighed findes som nævnt ikke. AkademikerPension har derfor kun valget mellem at eje eller ikke eje, det vil sige ekskludere.

Det er et dilemma, hvor AkademikerPension skal afgøre, hvornår pengene gør mere skade end gavn. Vi har vurderet, at Kina, Rusland og Saudi-Arabien var endnu værre i forhold til menneskerettighederne og har prioriteret at vælge dem fra inden for vores mulige handlerum.

Læs mere på vores side om dilemmaet omkring statsobligationer og ansvarlighed.

Land Eksklusionsbegrundelse
  Menneskerettigheder Klima

Afghanistan

X

 

Azerbaijan

X

 

Algeriet

 

X

Cameroun

X

 

Belarus

X

X

Chad

X

 

Cuba

X

 

Den Centralafrikanske Republik

X

 

Den Demokratiske Republik Congo

X

 

Eritrea

X

X

Etiopien

X

 

Iran

X

X

Kina

X

 

Kirgisistan

X

 

Laos

X

 

Libyen

X

X

Mali

X

 

Myanmar

X

 

Nordkorea

X

 

Rusland

X

X

Rwanda

X

 

Saudi Arabien

X

X

Somalia

X

 

Sudan

X

 

Sydsudan

X

 

Syrien

X

 

Tajikistan

X

 

Turkmenistan

X

 

Venezuela

X

 

Yemen

X

X

Ækvatorialguinea

X

 

Eksklusionsbeslutninger

Herunder finder du lister over vores eksklusionsbeslutninger fordelt på begrundelser. Klik på en af knapperne nedenfor for at komme til listen for den valgte begrundelse.

Søger du efter et specifikt selskab, anbefaler vi, at du bruger din browsers søgefunktion til at finde den relevante begrundelse. Det gør du ved at trykke ctrl + f (PC) eller cmd + f (Mac). 

Eksklusionsbeslutning - Tobak

Bestyrelsen i AkademikerPension besluttede på et bestyrelsesmøde den 7. marts 2019, at det skal være slut med at investere i tobaksindustrien. De 240 millioner kroner, som AkademikerPension havde investeret i forskellige tobaksfirmer, er nu investeret andre steder.

Investeringer i tobak havde været diskuteret i offentligheden i flere år og var et særligt fokusområde i AkademikerPension i hele 2018. Tobak havde på det tidspunkt historisk givet stabile og høje afkast, og den dimension skal enhver ansvarlig pensionskasse naturligvis have med i betragtningerne.

Beslutning for at ekskludere tobaksindustrien blev truffet på baggrund af, at den udover at fremstille og sælge et yderst sundhedsskadeligt produkt, ofte blev kritiseret for en lang række af andre problematikker. Blandt andet skadelige arbejdsforhold, ulovligt børnearbejde, problematisk lobbyadfærd og aggressive søgsmål mod myndighederne i udviklingslandene, der forsøgte at begrænse salget og markedsføringen af tobak.

Tobak udgjorde 0,21 procent af AkademikerPensions samlede portefølje, og frasalget blev effektueret i oktober 2019.

Vil du vide mere om beslutningen, kan du læse vores redegørelse for investeringer i tobak.

Sådan gør vi, når et selskab (måske) overtræder vores politik for ansvarlige investeringer

Observation

Når der er selskaber, som i dag ikke opfylder kriterierne i forhold til vores ansvarlighedspolitik, men som vi omvendt vurderer muligvis er på vej i denne rette retning i det fornødne tempo, kan vi sætte dem under observation.

Disse selskaber har vi valgt at givet mere tid for at se, om de gennemfører den transition, vi håber på. Disse specifikke selskaber er derfor undtaget fra eksklusion frem til en fastsat dato, hvor vi senest tager stilling til ”frifindelse”, eksklusion eller forlængelse af fristen.

Karantæne

Hvis vi har mistanke om en grov overtrædelse af vores politik for ansvarlige investeringer, kan vi vælge at indføre et midlertidigt stop for nye investeringer – det kalder vi en karantæne.

Konkret betyder det, at AkademikerPension og vores eksterne kapitalforvaltere ikke må øge investeringerne i selskabet, før undersøgelsen er afsluttet.

En karantæne er en midlertidig foranstaltning, og vi revurderer den som udgangspunkt senest efter seks måneders forløb.

En karantæne kan have tre endelige udfald:

  • Vi løfter karantænen, fordi problemstillingen er løst eller viste sig at være ubegrundet.
  • Vi hæver karantænen, men udøver stadig aktivt ejerskab.
  • Vi ekskluderer selskabet.

Eksklusion

Hvis vi vurderer, at aktivt ejerskab over for et selskab ikke fører til de nødvendige ændringer for at leve op til vores politik for ansvarlige investeringer, vil vi ekskludere selskabet. Det betyder, at vi ikke længere må investere i det.

Eksklusioner er altid det sidste værktøj, vi griber til, da eksklusioner reducerer muligheden for møder, dialog og direkte samarbejde med selskaber. For uden ejerskab i et selskab, mister vi adgangen og stemmeretten til selskabets generalforsamlinger.

I AkademikerPension har vi derfor hyppige overvejelser om, hvorvidt dialog eller eksklusion er vejen frem i forhold til en given problemstilling.

Helt generelt kan man sige, at hvis det er selve produktet, som er problemet, så er sandsynligheden for frasalg større, fordi virksomheden har svært ved grundlæggende at adressere udfordringen. Er der derimod tale om uhensigtsmæssig adfærd, så er der større mulighed for at påvirke gennem aktivt ejerskab.