A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Vi frasælger og ekskluderer selskaber

Der findes selskaber og lande, hvor dialog ikke nytter, og vi derfor må skride til frasalg og eksklusioner.

Vi har på nuværende tidspunkt ekskluderet 917 selskaber og 31 lande, som ikke lever op til vores politik for ansvarlige investeringer. De fremgår alle af vores eksklusionslister.

Hvert kvartal screener vi vores investeringer for brud på vores politik for ansvarlige investeringer.

Alle selskaber, som ikke er ekskluderet, er tilladte mulige investeringer for AkademikerPension og vores eksterne kapitalforvaltere. Enhver konkret investering er med andre ord enten “tilladt” eller “ikke tilladt” (ekskluderet).

Inden vi vælger at ekskludere et selskab, kan vi vælge at sætte et selskab under observation eller i karantæne. Du kan læse mere om, hvordan vi bruger disse værktøjer i vores arbejde med ansvarlige investeringer herunder.

Du kan også gå mere i dybden med emnet ved at læse vores politik for ansvarlige investeringer.

Forstå begreberne

Eksklusionslister