Administrationsomkostninger og gebyrer

Administrationsomkostninger  
Administrationsgebyr 33 kroner om måneden
Andre gebyrer  
Gebyr ved overførsler til andet selskab 0 kroner
Genkøbsgebyr 0 kroner
Kursværn 0 kroner
Gebyr ved udtrædelse 0 kroner
Omkostning af indbetalinger  
Løbende indbetalinger 1 procent
Engangsindbetalinger 0 procent

 

*Senest opdateret 6. maj 2024.

Investeringsomkostninger

  15 år eller mere til pension 5 år til pension 5 år eller mere efter pension
Alfa - Lav risiko 0,68 % 0,65 % 0,57 %
Alfa - Mellem risiko 0,70 % 0,67 % 0,62 %
Alfa - Høj risiko 0,72 % 0,69 % 0,66 %
Den Fleksible Pensionsordning
med markedsrent - Flad profil
0,66 %

 

*Senest opdateret 5. marts 2024.

Nøgletal

Oversigt over nøgletal

  2022 2021 2020 2019 2018
Afkastnøgletal            
Afkast før pensionsafkastskat -11,6% 10,9% 8,2% 14,7% - 1,9%
Omkostnings- og resultatnøgletal           
Omkostningsprocent af hensættelser 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Omkostninger per medlem (i kroner) 527 525 555 520 537
Konsolideringsnøgletal          
Solvensdækning 288% 239% 284% 302% 326%
Forrentningsnøgletal           
Egenkapitalforrentning efter skat -10,7% 9,9% 7,5% 12,9% - 23,3%
Forrentning af overskudskapital før skat -10,4% 9,7% 7,5% 12,5% - 7,2%

Dokumenter