Omkostninger og gebyrer

Betaling for gruppeforsikring 80 kroner om måneden
Administrationsgebyr 33 kroner om måneden
Gebyr ved overførsler til andet selskab 0 kroner
Genkøbsgebyr 0 kroner
Kursværn 0 kroner
Gebyr ved udtrædelse 0 kroner
Omkostning af indbetalinger  
Løbende indbetalinger 1 procent
Engangsindbetalinger 0 procent

 

*Senest opdateret 12. januar 2024.

Omkostningsmåler

Brug omkostningsmåleren til at få overblik over omkostningerne for en pensionsordning i AkademikerPension.

Oversigt over nøgletal

  2022 2021 2020 2019 2018
Afkastnøgletal            
Afkast før pensionsafkastskat -11,6% 10,9% 8,2% 14,7% - 1,9%
Omkostnings- og resultatnøgletal           
Omkostningsprocent af hensættelser 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Omkostninger per medlem (i kroner) 527 525 555 520 537
Konsolideringsnøgletal          
Solvensdækning 288% 239% 284% 302% 326%
Forrentningsnøgletal           
Egenkapitalforrentning efter skat -10,7% 9,9% 7,5% 12,9% - 23,3%
Forrentning af overskudskapital før skat -10,4% 9,7% 7,5% 12,5% - 7,2%

Dokumenter