A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

I AkademikerPension skal afkast og ansvarlighed gå hånd i hånd.

Vi bakker derfor fuldt op om den Europæiske Unions krav til bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser, som på engelsk kaldes Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). SFDR har til formål at bidrage til standardisering og transparens hos finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere som opererer i EU eller med produkter i EU, om hvordan bæredygtighedshensyn integreres i investeringsprocessen, med det formål at slutinvestorer får mulighed for at træffe mere bæredygtige investeringsbeslutninger.

Nedenfor kan du læse om hvordan AkademikerPension arbejder med at integrere forskellige typer bæredygtighedshensyn i investeringsbeslutninger og vores lønpolitik. Du kan også finde vores svar på det standardiserede spørgeskema for bæredygtighedsrelaterede oplysninger, som skal afgives inden indgåelse af nye aftaler.

Du kan læse meget mere om vores arbejde med ansvarlige investeringer på akademikerpension.dk/ansvarlighed og i AkademikerPensions politik for ansvarlige investeringer.

Politik for integration af bæredygtighedsrisici

AkademikerPensions Politik for integration af bæredygtighedsrisici redegør for, hvordan bæredygtighedsrisici skal integreres i investeringsbeslutningsprocesser og investeringsrådgivning. Bæredygtighedsrisici forstås i denne forbindelse som en miljømæssig, social eller ledelsesmæssig begivenhed, som, hvis den opstår, kan have væsentlig negativ indvirkning på værdien af en investering.

Erklæring om vigtigste negative indvirkninger af investeringsbeslutninger på bæredygtighedsfaktorer

I AkademikerPension tager vi hensyn til negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer via vores investeringsbeslutninger og investeringsrådgivning og søger at minimere negative indvirkninger samt at fremme positive bæredygtighedsindvirkninger relateret til samme.

Du kan finde vores erklæring om håndtering af negative bæredygtighedsindvirkninger vi knappen her.

Aflønningspolitik

AkademikerPensions seneste lønpolitik er godkendt af generalforsamlingen og kan findes via knappen her.

Fremme af miljømæssige og sociale karakteristika – oplysninger inden indgåelse af aftaler

AkademikerPension klassificerer sine produkter som værende artikel 8-produkter, der fremmer miljømæssige og sociale karakteristika.

Læs i vores produktblad (prækontraktuelle oplysninger) hvordan vi fremmer miljømæssige og sociale karakteristika i følgende produkter og ydelser:

”Den fleksible pensionsopsparing markedsrente” og ”Den fleksible pensionsordning gennemsnitsrente”.

Læs vores periodiske rapportering her.

Ændringslog

Her findes et dokument, hvor vi har listet de ændringer, vi har foretaget i vores bæredygtighedsrelaterede oplysninger.