I AkademikerPension skal afkast og ansvarlighed gå hånd i hånd.

Vi bakker derfor fuldt op om den Europæiske Unions krav til bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser, som på engelsk kaldes Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

SFDR har til formål at bidrage til standardisering og transparens hos finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere som opererer i EU eller med produkter i EU, om hvordan bæredygtighedshensyn integreres i investeringsprocessen, med det formål at slutinvestorer får mulighed for at træffe mere bæredygtige investeringsbeslutninger.

Nedenfor kan du læse om hvordan AkademikerPension arbejder med at integrere forskellige typer bæredygtighedshensyn i investeringsbeslutninger og vores lønpolitik. Du kan også finde vores svar på det standardiserede spørgeskema for bæredygtighedsrelaterede oplysninger, som skal afgives inden indgåelse af nye aftaler.

Du kan læse meget mere om vores arbejde med ansvarlige investeringer på vores side om ansvarlighed.

Politik for integration af bæredygtighedsrisici

AkademikerPensions Politik for integration af bæredygtighedsrisici redegør for, hvordan bæredygtighedsrisici skal integreres i investeringsbeslutningsprocesser og investeringsrådgivning. Bæredygtighedsrisici forstås i denne forbindelse som en miljømæssig, social eller ledelsesmæssig begivenhed, som, hvis den opstår, kan have væsentlig negativ indvirkning på værdien af en investering.

Erklæring om vigtigste negative indvirkninger af investeringsbeslutninger på bæredygtighedsfaktorer

I AkademikerPension tager vi hensyn til negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer via vores investeringsbeslutninger og investeringsrådgivning og søger at minimere negative indvirkninger samt at fremme positive bæredygtighedsindvirkninger relateret til samme.

Aflønningspolitik

AkademikerPensions seneste lønpolitik er godkendt af generalforsamlingen.

Produktspecifikke oplysninger

AkademikerPension klassificerer sine produkter som værende artikel 8-produkter, der fremmer miljømæssige og sociale karakteristika.

Læs i vores produktblade nedenfor, hvordan vi fremmer miljømæssige og sociale karakteristika i følgende produkter og ydelser.

Gennemsnitsrente og Markedsrente - Flad profil

Alfa: Lav risiko

Alfa: Mellem risiko

Alfa: Høj risiko

Ændringslog

Her findes et dokument, hvor vi har listet de ændringer, vi har foretaget i vores bæredygtighedsrelaterede oplysninger.