Indbetalinger til ratepension eller livsvarig pension trækkes fra op til topskatten. Hvis du indbetaler via en arbejdsgiver, bliver beløbet trukket fra i din løn før skat.

Fradragene gælder for dine samlede indbetalinger, uanset om du har oprettet en eller flere ratepensioner i et eller flere selskaber. Du får ikke fradrag for indbetaling til aldersopsparing. Til gengæld bliver din aldersopsparing ikke modregnet i offentlige ydelser, som du evt. modtager som pensionist.

Satser 2023

Ratepension
Maksimal indbetaling og fradrag
60.900 kroner
Livsvarig pension
Maksimal egen indbetaling og fradrag
56.100 kroner
Aldersopsparing
Maksimal indbetaling til aldersopsparing (giver ikke fradrag)
 
Frem til 7 år før folkepensionsalderen 8.800 kroner
7 år før folkepensionsalderen og før diskvalifikation 56.900 kroner
Salg af virksomhed
Ophørspension ved salg af virksomhed, fradrag op til
3.054.700 kroner
Dødsfald
Bundfradrag for afregning af boafgift
312.500 kroner