Klagemuligheder hos AkademikerPension

Dialog løser mange uoverensstemmelser. Derfor beder vi dig begynde med at kontakte den afdeling, som har behandlet din sag, hvis du er uenig i vores afgørelse.

Drejer din sag sig om pensionskassens behandling af dine personoplysninger, kan du læse mere om dine rettigheder i vores persondatapolitik.

Klageansvarlig

Hvis du efter dialog fortsat er uenig i afgørelsen, kan du skrive til pensionskassens klageansvarlige, som vil se på sagen med nye øjne. Den klageansvarlige behandler klager over administrationens afgørelse og fungerer som bindeled mellem administrationen og pensionskassens medlemmer.

Thomas Dahl Hurrelbrink, klageansvarlig
Kontakt: klage@akademikerpension.dk

Ankenævnet for Forsikring

Hvis der fortsat er uenighed, efter den klageansvarlige har behandlet sagen, kan du indbringe sagen for Ankenævnet for Forsikring.

Østergade 18, 2. sal
1100 København K
Tlf. 33 15 89 00 (kl. 10-13)

Du kan på ankeforsikring.dk læse mere om, hvordan du klager og de betingelser der gælder for din klage. Når du klager, skal du eksempelvis betale et gebyr på 200 kroner til ankenævnet, som du får tilbage, hvis du får helt eller delvis ret i din klage.

AkademikerPension skal som udgangspunkt følge afgørelsen, hvis du får helt eller delvist ret i din klage i Ankenævnet for Forsikring. Vi har dog mulighed for inden 30 dage at meddele, at vi ikke vil følge afgørelsen.

EU-Kommissionens online klageportal

Hvis du har bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du benytte EU-Kommissionens online klageportal til at klage. Når du klager, skal du skrive vores e-mail post@akademikerpension.dk på klagen.

Klagemuligheder hos Forenede Gruppeliv

Hvis din klage drejer dig om Gruppeforsikring ved kritisk sygdom eller dødsfaldssum, beder vi dig kontakte Forenede Gruppelivs klageansvarlige. Herfra vil din sag blive vurderet, og du vil få svar hurtigst muligt.

Aflønning af vores rådgivere

Vores rådgivere arbejder kun i medlemmernes interesse og har derfor ingen økonomiske interesser involveret i rådgivningen. Det betyder, at vores rådgivere hverken provisionslønnede eller omfattet af særlige bonusaftaler.