A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Vi presser verdens største selskaber

I AkademikerPension bruger vi vores aktive ejerskab og vores stemme i den offentlige debat til at presse selskaber. Vi tror på, at selskaber drevet ansvarligt er bedre investeringer.

Aktivt ejerskab er et af vores vigtigste værktøjer til at påvirke selskaberne til større ansvarlighed.

Som aktiv ejer har vi fokus på målrettet analyse og dialog med forbedring som formål.

Når vi forsøger at ændre selskaber, begynder vi som udgangspunkt med dialog, men vi ved af erfaring, at en kritisk stemme i offentligheden også kan gøre en forskel. For selvom dialog i mange tilfælde er et godt værktøj, skal der nogle gange mere til.

Vi blander os derfor i den offentlige debat for at få selskaber til at rykke hurtigt nok. Også i udlandet presser vi på. Her går vi ofte sammen med andre investorer.

Med andre ord bruger vi vores stemme og finansielle muskler både i Danmark og i udlandet.

Vi forsøger at bruge vores aktive ejerskab til at få selskaber til at binde sig til Paris-aftalen, levere transparent data på klima- og skattebetalingsområdet og til at efterleve basale arbejdstagerrettigheder.

Vi går i dialog

Overtræder et selskab vores politik for ansvarlige investeringer, forsøger vi i første omgang at påvirke selskabet i en positiv retning ved at gå i dialog og afgive stemmer på selskabets generalforsamlinger.

Vi frasælger og ekskluderer

Dialog er et godt værktøj, men nogle gange skal der mere til. Vi foretager hele tiden en vurdering af, om vi forventer, at dialogen fører noget med sig i forhold til de ressourcer, det vil kræve at holde dialogen i gang. Nytter indsatsen ikke, kan vi skride til eksklusion.

Vi tager stilling til de svære dilemmaer

Når vi arbejder med at få ansvarlighed og høje afkast til at gå hånd i hånd, opstår der løbende komplekse dilemmaer, vi skal forholde os til. Vores beslutninger er derfor aldrig sort-hvide, og vi ønsker af den grund at være åbne og transparente omkring dem.