A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Vi går i dialog med selskaber

Dialoger med selskaber og stemmeafgivelser på deres generalforsamlinger er nogle af vores vigtigste værktøjer til at påvirke til større ansvarlighed.

Vores mål med at gå i dialog og afgive stemmer på generalforsamlingerne er at skabe positive forandringer, så værdien af vores investeringer kan udvikle sig bedst muligt – også på lang sigt.

Vi mener, at det er den mest ansvarlige måde at agere på som investor, også selvom resultaterne sjældent ses med det samme, fordi processen kan være lang og tidskrævende. Akademiker Pension tager gerne det lange seje træk, da vi mener, at det giver mest værdi for både selskab, os som investor og for samfundet.

Dialog med over 400 selskaber om året

Dialogen med danske selskaber står vi selv for, fordi vi har indgående kendskab til det danske marked, selskaberne og de danske forhold.

I starten af året sender vi selskaberne et årsbrev, hvor gør vi det klart, hvad de kan forvente fra os, når det kommer til afstemninger på deres generalforsamlinger. Vi fremsætter også selv aktionærforlag og holder taler på generalforsamlingerne som en del af vores aktive ejerskab.

Internationale dialoger prioriterer vi så vidt muligt også at køre på egen hånd.

For at øge effektiviteten og opnå den størst mulige gennemslagskraft har vi dog indgået samarbejder med andre investorer og specialisterne fra EOS at Federated Hermes om at føre en lang række af dialogerne på vores udenlandske investeringer.

Gå i dybden med vores dialoger

I AkademikerPension ønsker vi at være så transparente som muligt i alle facetter af vores arbejde med aktivt ejerskab.

For at vise, hvordan vi konkret arbejder med dialoger, har vi samlet en række eksempler på både igangværende og afsluttede dialoger med danske og udenlandske selskaber.

Vi har også lavet en liste over de 20 største udledere i vores portefølje og samlet en oversigt over alle de taler, vi har holdt på forskellige selskabers generalforsamlinger de senest år.

Hvis du vil vide mere om vores stemmeafgivelser på selskabers generalforsamlinger, finder du her en samlet statistik. Du kan også få et overblik over de dialoger, som vores samarbejdspartner EOS at Federated Hermes har ført på vegne af os det foregående år.