AkademikerPension er underlagt en række nationale og internationale regler og arbejder aktivt for at sikre vores medlemmer og samfundet mod misbrug af pensionskassen til hvidvaskning af penge og finansiering af terror.

Som medlem i AkademikerPension kan du derfor risikere at møde nogle af vores kontrolforanstaltninger. Det er ikke nødvendigvis fordi vi har mistillid til dig, men vi har i en række forskellige situationer pligt til at spørge ind til transaktionen, så vi er helt sikre på, hvad baggrunden er.

Du vil typisk møde vores kontroller, når du:

  • Indbetaler store engangsbeløb.
  • Udtræder kontant (helt eller delvist) fra AkademikerPension.
  • Indbetaler på en § 53A ordning.
  • Er PEP (politisk eksponeret person) eller nærtstående til en PEP.

Listen ovenfor er ikke udtømmende, men er eksempler på situationer, hvor du som medlem kan opleve, at der bliver stillet øgede krav til legitimation, og at vi kan spørge ind til konkrete omstændigheder, samt kræve nødvendig dokumentation.

Har vi mistanke til, at en transaktion kan være relateret til hvidvask eller terrorfinansiering, kan vi afvise at fuldføre transaktionen.

Vi opbevarer alle oplysningerne fortroligt og opbevarer dem i 5 år efter policeophør.