Ambitioner

Respekten for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder er essentiel i kampen for at skabe retfærdige og velfungerende samfund. Som pensionskasse og ansvarlig investor tager AkademikerPension udgangspunkt i de internationale retningslinjer og normer, når vi skal tage stilling til en given sag. AkademikerPensions arbejde med ansvarlige investeringer fokuserer både på at minimere eller helt undgå negative indvirkninger på menneskerettighederne, herunder arbejdstagerrettighederne, og på at fremme positive indvirkninger.

De menneskeretlige udfordringer er fra et globalt perspektiv blevet forværret i de sidste år. Dels på grund af den verdensomspændende Covid-19 pandemi og Ruslands ulovlige invasion af Ukraine, dels på grund af den globale klimakrise, som har omfattende menneskeretlige konsekvenser. Fattigdom, tvangsarbejde og diskrimination er blevet mere udbredt, og retten til blandt andet uddannelse, privatliv, frihed og personlig sikkerhed er under pres. Det er derfor ekstra relevant, at investorer og virksomheder sikrer, at de ikke forårsager, bidrager til eller er forbundet med negative indvirkninger på menneskerettighederne.

Læs mere i vores standpunkt om arbejdstagerrettigheder

Politik og vision

De internationale retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd, som alle virksomheder skal leve op til, definerer hvad virksomheder bør gøre for at undgå og håndtere negative indvirkninger på menneskerettighederne. FN’s Global Compacts 10 principper, som vi har tiltrådt, beskriver ligeledes, hvad disse krav går ud på. Det er en grundlæggende forventning til alle virksomheder og investorer, at de respekterer og arbejder struktureret med menneskerettigheder.

Denne proces kaldes for due diligence for menneskerettigheder.

En prioriteret indsats

Vi vurderer, at veldrevne selskaber, der opfører sig ansvarligt, også giver det højeste afkast på lang sigt. Men verden er ikke perfekt, og investeringer på et globalt marked rummer udfordringer – også på menneskerettighedsområdet. Generelt har virksomhederne på det globale marked ikke tilstrækkelige værn og politikker på plads til at sikre, at der ikke sker krænkelser af menneskerettighederne. Det gælder især i deres værdikæder. Som investor vil det derfor aldrig være praktisk muligt at fange alle udfordringer.

AkademikerPension har en bred portefølje med global rækkevidde, og det er komplekst at monitorere de mulige negative påvirkninger.

I overensstemmelse med de internationale retningslinjer foretager vi derfor en risikobaseret prioritering og fokusering af vores indsats som aktiv ejer.

Mål

I AkademikerPension er vores mål for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder.

Generelt

 • AkademikerPensions investeringer skal til enhver tid overholde gældende lovgivning,
 • Investeringerne må ikke overtræde principperne i FN’s Global Compact, Paris-aftalen, OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder eller FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv (UNGP).

Menneskerettigheder

 • Investeringerne skal undgå at forårsage eller bidrage til negative indvirkninger på menneskerettighederne.
 • Investeringerne skal søge at stoppe og/eller afbøde negative indvirkninger på menneskerettighederne, som de måtte være direkte forbundet til.
 • Investeringerne skal også i væbnede konfliktsituationer og konfliktområder leve op til virksomheders ansvar for at respektere menneskerettighederne, herunder:
 • Agere med nødvendig omhu passende til kontekstens udfordringer.
 • Respektere standarderne i den internationale humanitære folkeret.

Arbejdstagerrettigheder

 • Investeringerne skal ikke forårsage, bidrage til eller passivt være direkte forbundet til:
 • Krænkelser af den frie forenings- og organisationsret og retten til kollektive forhandlinger.
 • Arbejds- og ansættelsesforhold, som foregår under tvang.
 • Ulovligt børnearbejde.
 • Arbejds- og ansættelsesforhold, hvor diskrimination finder sted.
 • Manglende sikkerhed, sundhed og ringe arbejdsmiljøforhold på arbejdspladser.

For at opnå vores mål anvender vi en række værktøjer, som blandt andet omfatter regelmæssige screeninger af investeringsuniverset, dialog med udvalgte selskaber og eksklusion. Vores due diligence-proces og eskaleringsmuligheder afhænger blandt andet af vores ejerandel i den pågældende situation og den konkrete aktivklasse.

Du kan læse mere om vores due diligence-proces i AkademikerPensions Politik for ansvarlige investeringer.