A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Emne

1. Klima

2. Skattetransparens

Mål

1. Rapportering af klimarelaterede risici og muligheder.

3. Øget gennemsigtighed med hensyn til skattebetalinger. 

Tiltag og udvikling

I forbindelse med DSV Panalpina’s generalforsamling den 15. marts 2021 fremsatte AkademikerPension sammen med LD Fonde et aktionærforslag, hvormed vi appellerede til at DSV’s sikrer, at selskabet øger rapportering om klimarelaterede finansielle risici. Bestyrelsen støttede forslaget, som blev vedtaget.

Aktionærforslaget lå i forlængelse af, hvad selskabet allerede havde gjort – blandt andet forpligtelse i forhold til Paris-aftalen og principperne i ’Science-Based Targets’ og mål for reduktion af CO2-emissioner. Desuden er selskabet involveret i udvikling af bæredygtige brændstoffer. Forslaget lagde op til at gå et skridt længere i retning af, at klimaforandringer og ledelse tænkes sammen i tråd med anbefalingerne fra ”Task Force on Climate-related Financial Disclosures”, i daglig tale TCFD. TCFD er en konsistent ramme for vurdering og rapportering af klimarelaterede risici og muligheder.

I februar måned 2021 var AkademikerPension i dialog med DSV Panalpina om skat. Vores intention var i første omgang at få selskabet til at undersøge, i hvilket omfang det er muligt for selskabet at rapportere flere detaljer og øge gennemsigtigheden med hensyn til forretning og skattebetalinger. Det endelige mål er ’offentlig land-for-land-rapportering’. Selskabet har en skattepolitik og har forpligtet sig til ansvarlighed i den henseende.

Opfølgning

AkademikerPension mødes med DSV Panalpina i løbet af 4. kvartal 2021 som opfølgningen på den hidtidige dialog om rapportering af klimarelaterede risici og muligheder og gennemsigtighed om skat.

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.