A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Emne

  1. Bidrag til opførslen af nye kulkraftværker.

Mål

  1. Tilbagetrækning fra Vung Ang 2-projektet i Vietnam.
  2. Forpligtelse til ikke fremadrettet at bidrage til opførslen af nye kulkraftværker.

Tiltag og udvikling

Når den direkte dialog med Samsung ikke længere ansås for at kunne opnå de ønskede resultater, valgte AkademikerPension i oktober 2020 at fremsætte en offentlig kritik af det sydkoreanske konglomerat, der blandt andet omfatter selskabet Samsung C&T, fordi denne havde forpligtet sig til at bidrage med blandt andet ingeniør- og konstruktionsarbejde ved opførslen af et kontroversielt nyt kulkraftværk i Vietnam, ”Vung Ang 2”-projektet. AkademikerPensions fokus på dette projekt er blandt andet drevet af den globale konsensus om behovet for udfasning af kul som det mest CO2-udledende fossile brændstof, herunder at støtte til nye kulkraftværker ikke er foreneligt med Paris-aftalens målsætninger. Vung Ang 2-projektet vurderes derfor for at indebære en væsentlig finansiel risiko for ”stranded assets”, såvel som alvorlige risici i forhold til miljøet, både i form af negative påvirkninger af det lokale område omkring kraftværket og i form af væsentlige drivhusgasudledninger under kraftværkets lange forventet virketid. 

AkademikerPension gav udtryk for disse bekymringer flere gange i løbet af oktober 2020 blandt andet igennem medierne Financial Times og Korea Times, hvor vi understregede de alvorlige finansielle og omdømmerisici, som vi sammen med andre investorer anser for at være forbundet med deltagelsen i opførslen af nye kulkraftværker. Det kan man læse om her og her.   

Sammen med mere end 20 andre investorer sendte AkademikerPension desuden et brev til Samsung og de mere end 10 andre selskaber involveret i Vung Ang 2, hvor man opfordrede dem til at trække sig fra projektet og til at forpligte sig til ikke længere at deltage i opførslen af nye kulkraftværker.  

Iblandt reaktionerne på dette brev modtog investorkoalitionen den 27. oktober en melding fra Samsung C&T om, at dens bestyrelse havde vedtaget helt at trække sig fra kulindustrien. Selskabet har ved samme lejlighed understreget, at dette blandt andet skyldes det pres, som er kommet fra investorer. Det blev desværre også meddelt, at selskabet samtidig vælger at fastholde og gennemføre sine forpligtelser jævnfør eksisterende kontrakter, herunder i forhold til Vung Ang 2-projektet.  

AkademikerPension fastholder sit fokus på dette vigtige emne, blandt andet igennem investorkoalitionen, hvor man efterfølgende har fortsat dialogen og fastholdt presset i forhold til Vung Ang 2-projektet, både overfor Samsung og andre involverede selskaber. Senest har meldingen fra Samsung C&T være efterfulgt af lignende meldinger fra finansielle selskaber i Samsung-konglomeratet, herunder Samsung Life Insurance og Samsung Fire & Marine Insurance, som i november 2020 har meddelt, at de ikke længere vil finansiere kulkraftværker eller yde lån til operatører af kulkraftværker.

Opfølgning

Løbende opfølgning. Næste dialogmøde ventes at finde sted i 1. kvartal 2021.

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.