Du overvejer at gå på pension

Inden du går på pension, er der mange ting, du skal tage stilling til. Det er derfor vigtigt, at du planlægger din pensionering i god tid.

Når du nærmer dig din folkepensionsalder, bør du begynde at kigge på, hvilke muligheder du har for at gå på pension og for at udskyde den et par år.

På siden her har vi samlet alt det, du bør have med i overvejelserne i forhold til din pensionsordning, inden du går på pension.

Ring til os inden du går på pension

Ønsker du at gå på pension, skal du ringe til en rådgiver, som hjælper dig i gang.

Der er nemlig mange bindende regler, når du først har startet dine pensionsudbetalinger.

Vælg hvornår du vil på pension

Afhængigt af din dine ønsker og behov, kan du forskellige mulighed for at gå på pension. Du kan både gøre det tidligt, sent eller delvist.

din personlige side kan du se, hvor meget du kan forvente at få udbetalt om måneden fra dine forskellige opsparinger hos os. Her kan du også se, hvad en tidlige eller udskudt pensionering betyder for størrelsen på dine udbetalinger.

Tidlig pension

Du har mulighed for at starte udbetalingerne fra din opsparing hos os, når du når din tidligste pensionsalder.

Det er vigtigt, at dine udbetalinger er høje nok til, at du kan leve komfortabelt som pensionist. Særligt i årene hvor du ikke modtager folkepension.

Udskudt pension

Planlægger du at arbejde efter din folkepensionsalder, kan du udskyde udbetalingerne af din opsparing hos os.

Det vil give dig flere penge mellem hænderne, den dag du vælger at gå på pension, da du indbetaler i længere tid og får afkast af en større opsparing.

Delpension

Ønsker du at fortsætte at arbejde på nedsat tid efter din folkepensionsalder, har du mulighed for at starte en hel eller delvis udbetaling af din opsparing hos os. Læs mere om delpension.

Kend dine udbetalingsmuligheder

Når du vælger at gå på pension på fuld tid, stopper du med at indbetale til din opsparing og begynder i stedet at få udbetalinger fra den.

Afhængigt af, hvilke opsparingsformer du har indbetalt til, er der forskelige muligheder og begrænsninger for dine udbetalinger.

Uanset hvilken pensionsordning du har, kan du være sikker på, at du får udbetalt nogenlunde det samme hver måned. For udsvingene i dit afkast fordeles ud på en længere årrække. Læs mere om udjævningsmekanismen.

Livsvarig pension

Har du sparet op på en livsvarig pension, får du månedlige udbetalinger resten af livet. Du betaler indkomstskat af udbetalingerne, men ikke arbejdsmarkedsbidrag.

Har du sat penge af til en alderssum, kan du få en del af din livsvarige pension udbetalt som et engangsbeløb.

Ratepension

Har du sparet op på en ratepension, får du månedlige udbetalinger, og du kan vælge, hvor mange år du vil fordele dine udbetalinger over (mindst 10 år og maksimalt 30 år). Du betaler indkomstskat af udbetalingerne, men ikke arbejdsmarkedsbidrag.

Aldersopsparing

Har du sparet op på en aldersopsparing, får du som udgangspunkt udbetalt et engangsbeløb, men du kan vælge at få beløbet udbetalt i mindre dele i stedet. Du betaler ikke skat af din udbetaling.

Når du starter udbetalingen af en løbende pensionsordning (livsvarig pension eller ratepension), skal du være opmærksom på, at du fra det efterfølgende indkomstår kun kan indbetale op til den laveste beløbsgrænse på din aldersopsparing. 

Bemærk at dine forsikringer stopper

Når du vælger at gå på pension på fuld tid, er du ikke længere dækket af forsikringer mod sygdom og død (på nær din eventuelle depotsikring), og du har ikke længere adgang til vores sundhedsordning.

Når dine forsikringer og sundhedsordning stopper, betaler du selvfølgelig ikke længere for dem.

Hvis du er omfattet af en ægtefælle-/samleverpension, fortsætter den dog og bliver udbetalt ved din død, hvis du har en berettiget ægtefælle eller samlever. Størrelsen af udbetalingen kan du se ved at logge ind på din personlige side.

Tilpas dine begunstigede

Når du dør, går din pensionsopsparing til dine nærmeste pårørende. Vil du selv bestemme, hvem pengene fra din pensionsordning går til, skal du "begunstige" en eller flere personer.

Når du går på pension, bør du tjekke, om du tidligere har begunstiget en eller flere personer, og tage stilling til om det i så fald fortsat skal gælde. På den måde sikrer du dig, at det er de rigtige, der får resten af din pensionsopsparing, når du dør.

Tilpas dit testamente

Alt det, der ikke er en del af din pensionsordning, bliver fordelt efter arveloven, når du dør. Ønsker du, at din arv bliver fordelt på en anden måde, skal du oprette et testamente. Det kan du gøre hurtigt, nemt og gratis med vores digitale testamenteløsning.

Når du går på pension, bør du tjekke, om du tidligere har lavet et testamente, og tage stilling til om det i så fald fortsat skal gælde. På den måde undgår du arvestridigheder, da de juridiske forhold er på plads, og der ikke er nogen tvivl om, hvem der skal arve dig.

Hvis du har et testamente, du ønsker at tilbagekalde eller ændre, skal du oprette et nyt testamente, hvori det tidligere testamente bliver tilbagekaldt eller ændret. Det kan du gøre hurtigt, nemt og gratis med vores digitale testamenteløsning.

Få styr på alt det andet

Når du overvejer at gå på pension, er der meget andet end din pensionsordning hos os, du skal sætte dig ind i og forholde dig til. Særligt reglerne for folkepension og ATP Livslang Pension er vigtige at forstå.

borger.dk kan du bruge deres guide til at planlægge din pension og til at forstå det samlede danske pensionssystem. Her kan du også se, hvilke myndigheder du skal kontakte for at få hjælp til blandt andet udbetaling og skat.

Folkepension

Folkepensionen er en offentlig social ydelse, som består af et grundbeløb og et tillægsbeløb. Du vil altid få udbetalt grundbeløbet, mens tillægget kan blive sat ned eller helt bortfalde afhængigt af dine øvrige indkomster.

Du har ret til folkepension, når du når folkepensionsalderen. Udbetalingerne starter dog ikke automatisk, da du selv skal søge om det. Ansøgningen kan sendes op til seks måneder før, du har ret til folkepension.

Ønsker du at udskyde udbetalingerne fra din folkepension, skal du søge om det.

Læs mere om folkepension på borger.dk.

ATP Livslang Pension

ATP Livslang Pension er en lovpligtig pensionsordning, som giver dig månedlige udbetalinger fra din folkepensionsalder og resten af livet. Du betaler indkomstskat af udbetalingerne, men ikke arbejdsmarkedsbidrag.

Modsat folkepensionen starter dine udbetalinger fra ATP Livslang Pension automatisk, når du når folkepensionsalderen.

Ønsker du at udskyde udbetalingerne fra ATP Livslang pension, skal du søge om det.

Læs mere om ATP Livslang Pension på borger.dk.

Efterløn

Der findes udover folkepension og ATP Livslang pension nogle ordninger, som kun gør sig gældende i særlige tilfælde. Blandt andet efterlønsordningen.

Læs mere om efterløn på borger.dk.

Søg rådgivning når du er i tvivl

Har du brug for hjælp til at sikre dig, at du får mest muligt ud af din opsparing, når du går på pension, kan du altid kontakte vores rådgivere. Du kan også logge på din personlige side og booke et møde.