Tidligste pensionsalder er den alder, hvor du tidligst kan få udbetalt din pension. Din tidligste pensionalder afhænger af, hvornår du er født og hvornår du blev optaget som medlem i AkademikerPension.

Ændring af tidligste pensionsalder ved overførsel af pensionsordning

Du har som medlem af AkademikerPension mulighed for at opnå en lavere pensionsalder på din pensionsordning, hvis du overfører en tidligere pensionsordning, med en lavere pensionsalder. Det kræver at overførslen sker inden for en bestemt frist, der afhænger af din konkrete sag. Du er velkommen til at kontakte os om denne mulighed.