Indbetalinger til ratepension eller livsvarig pension trækkes fra op til topskatten. Hvis du indbetaler via en arbejdsgiver, bliver beløbet trukket fra i din løn før skat.

Fradragene gælder for dine samlede indbetalinger, uanset om du har oprettet en eller flere ratepensioner i et eller flere selskaber. Du får ikke fradrag for indbetaling til aldersopsparing. Til gengæld bliver din aldersopsparing ikke modregnet i offentlige ydelser, som du evt. modtager som pensionist.

Satser 2024

Ratepension
Maksimal indbetaling og fradrag
63.100 kroner
Livsvarig pension
Maksimal egen indbetaling og fradrag
58.100 kroner
Aldersopsparing
Maksimal indbetaling til aldersopsparing (giver ikke fradrag)
 
Frem til 7 år før folkepensionsalderen 9.100 kroner
7 år før folkepensionsalderen og før diskvalifikation 58.900 kroner
Børnepension
Frikortsgrænse
49.700 kroner
Salg af virksomhed
Ophørspension ved salg af virksomhed, fradrag op til
3.162.500 kroner
Dødsfald
Bundfradrag for afregning af boafgift
333.100 kroner