Selv om du har rundet pensionsalderen, behøver du ikke sige farvel til arbejdsmarkedet. At gå direkte fra fuldtidsjob til intet arbejde kan være en stor ændring. Det kan være svært at slippe både kollegerne, kunderne, eleverne eller din faglighed.

Du bestemmer derfor selv, hvorvidt din pension skal blive udbetalt helt eller delvist. Går du eksempelvis ned i tid og vælger kun at arbejde halv tid, kan du gå på 50 % delpension.

Dine muligheder for delpension

Du kan starte med at få udbetalt op til 66 % af din livsvarige pension, mens du kan vælge at få udbetalt op til 100 % af din ratepension og livsvarige supplerende opsparing.

Du kan yderligere kombinere delpension med at få udbetalt din alderssum eller din aldersopsparing, der ligeledes kan deles op i mindre portioner.

Særligt for offentligt ansatte

Er du offentligt ansat, kan du være omfattet af en overenskomstmæssig begrænsning i din mulighed for udbetaling af delpension, hvis du stadig er i job. Begrænsningen gælder for pensionsindbetalinger under offentlig overenskomst foretaget efter 1. januar 2019.

Begrænsningen består i, at din delpension beregnes forholdsmæssigt i forhold til den tid, hvormed din arbejdstid reduceres – dog maksimalt en tredjedel af pensionsdepotet. Hvis du eksempelvis går 1/3 ned i tid, kan du få udbetalt 1/3 af alderspensionen.