A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Hos AkademikerPension kan din pension vokse på to måder. Den ene kalder vi markedsrente og den anden gennemsnitsrente.

Markedrente og gennemsnitsrente

Forskellen på markedsrente og gennemsnitsrente

Forskellen på markedsrente og gennemsnitsrente er, at markedsrente er mere transparent i måden, hvorpå man opbygger sin pensionsopsparing. Hvis du er på markedsrente, bliver din opsparing forrentet med en rente, der svarer til det faktiske afkast, som vores investeringer har givet – positivt såvel som negativt.

Hvis du er på gennemsnitsrente, bliver din opsparing forrentet med en fast kontorente, der bliver bestemt af bestyrelsen en gang om året. Er det faktiske afkast højere end den fastlagte kontorente, bliver forskellen lagt over i egenkapitalen. Pengene fra egenkapitalen bliver brugt som en buffer, i tider med lavere afkast. I sidste ende vil du få udbetalt dine penge fra egenkapitalen i form af tillægspension.

Det er vigtigt at sige, at for både markedsrente og gennemsnitsrente er det medlemmerne, der får hele overskuddet. Det gør I, fordi det er jer medlemmer, der ejer AkademikerPension.

Aktuelle renter

De forskellige renter bliver benyttet til at beregne din pensionsudbetaling og dine forsikringsdækninger. De er hver især vigtige for at kunne give dig et realistisk billede af forventningerne til din pension.