A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Med en begunstigelse sikrer du dig, at pengene fra din pensionsordning går til den eller dem, du ønsker, hvis du dør.

Vælg en bestemt person

Hvis du ønsker at begunstige en eller flere bestemte personer, kan du vælge, at pengene fra din pensionsordning eksempelvis skal gå til:

  • Din ægtefælle eller registrerede partner
  • Dine børn, adoptivbørn, børnebørn osv. (Livsarvinger).
  • En person, du bor sammen med eller denne persons livsarvinger.
  • Din fraskilte ægtefælle eller registrerede partner.
  • Dine stedbørn eller deres livsarvinger.

Gruppeforsikring

Hvis du vil indsætte en særlig begunstiget til gruppeforsikringssummen, skal du gøre det på hjemmesiden hos Forenede Gruppeliv, hvor du logger ind på Mit Gruppeliv med dit NemID. Når du er logget ind, kan du indsætte den/de personer, du vil tilgodese med udbetalingen.

Anfægtelse/indsigelse

Har du indsat en begunstigelse 1. januar 2008 eller senere, kan tvangsarvingerne (ægtefælle/livsarvinger) anfægte begunstigelsen, uanset hvem du har indsat som begunstiget – det vil sige også begunstigelser af andre tvangsarvinger og uigenkaldelige begunstigelser.

Det afgørende er, om begunstigelsen anses for urimelig for en eller flere af dine tvangsarvinger. Det bedømmes efter skøn ved en domstol (jf. forsikringsaftalelovens § 104).

Pensionskassen skal underrette skifteretten om, hvem der er indsat som begunstigede og størrelsen af udbetalingen. Derefter har skifteretten pligt til at vejlede tvangsarvingerne (ægtefælle/livsarvinger) om muligheden for at anfægte begunstigelsen.

Er begunstigelsen indsat før 1. januar 2008, og er indsættelsen uigenkaldelig, eller er den begunstigede medlemmets tvangsarving, er begunstigelsen omfattet af de gamle regler for anfægtelse/indsigelse. Det betyder, at begunstigelsen ikke kan anfægtes.