Du køber bolig med en partner

Som par kan I have behov for at sikre hinanden økonomisk, hvis I køber en ny bolig sammen.

Du får børn

I mange familier er der både dine, mine og måske også vores børn. Har du en samlever, skal du være opmærksom på, hvem der får udbetalingerne ved din død. Det kan have økonomiske konsekvenser for dem, der er tilbage. Tænk over, om du har begunstiget de rigtige i din pensionsordning. Måske er et testamente en god idé for jeres familie.

Eneforsørger

Er du eneforsørger, er det særligt vigtigt, at du tager stilling til, hvordan dine børn skal klare sig, hvis du dør. Børnepensioner ved invaliditet og død udbetales hver måned, indtil børnene fylder 21 år. Det afhænger af pensionsordningen. Selv om børnene måske ikke længere er helt små, så kan børnepension være en god økonomisk håndsrækning, hvis du ikke selv kan bidrage. Pensionerne beskattes i børnenes personlige indkomst.

Du går på barsel

Inden du går på barsel, skal du undersøge, om du indbetaler til din pensionsordning, mens du er på barselsorlov. Det afhænger af din overenskomst.

Du bliver gift

Når du er blevet gift, bør du og din partner tage stilling til, hvordan I sikrer hinanden økonomisk.

Er din ægtefælle dækket, hvis du dør?

Når du bliver gift, bør du overveje at have en ægtefællepension tilknyttet din pensionsordning. Med en ægtefællepension kan du eksempelvis sikre, at din ægtefælle kan blive boende i jeres hjem og opretholde sin levestandard, hvis du skulle dø. Derfor er det vigtigt, at du tjekker din ægtefællepension og sørger for, at den kan dække tilstrækkeligt og sikre din ægtefælle økonomisk, hvis uheldet skulle være ude.

Du kan også vælge at ændre din ægtefællepension til en livsvarig ægtefællepension, der bliver udbetalt til din ægtefælle, så længe han eller hun lever.

Er I sikret, hvis du mister evnen til at arbejde?

Afhængigt af din specifikke pensionsordning er du sikret økonomisk, hvis du mister evnen til at arbejde. Det er derfor vigtigt, at du som nygift får taget stilling til, om din invalidepension dækker tilstrækkeligt, eller om den skal hæves, så du og din ægtefælle kan blive boende i jeres bolig, hvis uheldet skulle være ude.

Hvis du får konstateret en vis form for kritisk sygdom og er omfattet af gruppeforsikringen, kan du desuden få udbetalt en sum på 100.000 kr.

Du skal skilles

Pensioner, der er oprettet som led i din ansættelse, skal som udgangspunkt ikke deles ved skilsmisse.

Ægtefællepension og skilsmisse

Hvis du har en pensionsordning med ægtefællepension, bevarer din fraskilte ægtefælle i visse tilfælde retten til ægtefællepension efter en separation eller skilsmisse. Retten til ægtefællepension kan dog som udgangspunkt kun blive opretholdt, hvis du har bidragspligt over for din fraskilte ægtefælle, og I har været gift i mere end fem år.

Som hovedregel kan du fravælge ægtefællepension med fremadrettet virkning, indtil du fylder 60 år, eller indtil du eventuelt får tilkendt invalidepension. Skal du betale bidrag til din tidligere ægtefælle, kan du dog ikke umiddelbart ændre ægtefællepensionen, før bidragspligten ophører, medmindre din fraskilte ægtefælle har givet samtykke til ændringen. Kontakt os, hvis det bliver aktuelt.

Kompensation til fraskilt ægtefælle

Ved skilsmisse skal I tage vigtige beslutninger om, hvordan pensionsordningerne skal deles.

Hvis der er stor forskel på din og din ægtefælles pension, skal den af jer med den største pensionsopsparing måske betale kompensation til den anden.

I sidste ende er det skifteretten, der bestemmer, om der skal ske en eventuel kompensation. Det sker ud fra en vurdering af jeres samlede økonomiske situation. I kan dog altid vælge at lave en frivillig aftale om dette.

Kompensation kan komme på tale, hvis den ene ægtefælle har været hjemmegående eller på nedsat tid af hensyn til børn og familie (fællesskabskompensation), eller hvis I har været gift i mere end 15 år, og der er stor forskel i jeres pensioner (rimelighedskompensation). I skal have været gift i mere end fem år, før der kan blive tale om kompensation.

Hvem skal have pengene fra din pension?

Hvis du skal skilles, bør du gennemgå, hvem du har begunstiget på din pensionsordning ved din død. Hvis du har begunstiget nærmeste pårørende, er din ægtefælle ikke længere berettiget til udbetalinger, når I bliver separeret. Det er kompliceret på forhånd at aftale noget om deling af livsvarige alderspensioner ved skilsmisse. Kontakt en advokat.