Du bliver selvstændig

Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du tænke over, hvor pengene skal komme fra, når du går på pension. Tænk over, hvordan du er dækket, hvis du mister din erhvervsevne eller i tilfælde af din død.

Sparer du nok op?

Som selvstændig sparer du ikke automatisk op til din pension. Det betyder, at du risikerer, at der kommer en stor forskel på din indtægt nu og som pensionist. Selvstændige kan vælge at spare op i deres egen virksomhed, hvilket dog ikke altid den bedste vej til en tryg alderdom. For når virksomheden skal sælges, giver den måske ikke det forventede overskud. Derfor kan det være en god idé at have en pensionsordning, hvor du løbende sparer op.

Indbetal overskud og få fradrag

Du kan indbetale op til 30 procent af dit overskud med fuldt fradrag. Hvis din indbetaling overstiger 30 procent af overskuddet, kan det overskydende beløb først fratrækkes i et senere indkomstår. Du bør gøre dette i samråd med din revisor.

Tjek din dækninger

Som selvstændig er du ikke dækket af de forsikringer, der hører med i en arbejdsmarkedspension. Det kan eksempelvis være forsikringer, der dækker, hvis du mister din erhvervsevne eller dør. Hvis der sker dig noget, kan du og din nærmeste familie derfor risikere at blive ringere stillet økonomisk end andre, som er i en lignende situation. Du bør derfor undersøge, hvordan du er dækket.

Du går på deltid

Der kan være flere grunde til, at du gerne vil gå ned i arbejdstimer. Måske har du et ønske om at få familielivet til at hænge sammen, er stresset på arbejdet eller noget helt tredje.

Du skal dog være opmærksom på, at det kan blive en dyr fornøjelse for dig, den dag du skal på pension, hvis du ikke tager stilling til din økonomiske situation.

Jo længere tid, du arbejder på nedsat tid, desto større bliver hullet nemlig i din pensionsopsparing. For i den periode, du arbejder deltid, vil din pensionsindbetaling typisk være lavere, end hvis du var i en fuldtidsstilling. Det hul kan komme til at betyde en hel del for størrelsen af din månedlige pensionsudbetaling, når du engang forlader arbejdsmarkedet.

Forhold til dig til din økonomi

Det kan være svært at forholde sig til, hvor mange penge du får brug for som pensionist. Derfor anbefaler vi, at du tager en snak med en pensionsrådgiver, inden du vælger at gå på deltid. På den måde kan du få et overblik over din økonomi nu og i fremtiden som pensionist.

Vi opfordrer vores medlemmer på deltid til at overveje, om de selv eller en eventuel partner har mulighed for at indbetale det fulde pensionsbidrag i perioden, hvor de er på deltid. Hvis dette ikke er en mulighed, så skal du overveje, om du på en anden måde kan udfylde hullet i pensionsopsparingen, når er tilbage på fuldtid.

Din forsikringsdækning falder også

Som medlem af AkademikerPension er du som udgangspunkt dækket af en række forsikringer. Du skal derfor være opmærksom på, at når du vælger at gå på deltid, så bliver din forsikringsdækning også lavere. Kontakt derfor en pensionsrådgiver for at høre, hvad det får af betydning for dig.

5 gode råd til dig, der er på deltid

  1. Find ud af, hvor mange penge du får brug for som pensionist. Yderste konsekvens kan være, at du ikke har nok penge mellem hænderne, hvis du vælger at gå på deltid i en periode.

  2. Overvej, om du skal indbetale mere til din pension, mens du er på deltid.

  3. Tænk over, om du kan eller vil arbejde et par år mere i den anden ende for at spare mere op til din alderdom.

  4. Snak om derhjemme, om I sammen skal indbetale mere i pension til den af jer, som er på deltid.

  5. Du kan altid ringe gratis til vores rådgivere på telefon 39 150 150, så vi sammen kan finde en løsning, der passer til netop dit liv.

Du bliver studerende

Som studerende tænker du nok ikke meget på pension, men det er vigtigt at tage stilling. For din pension er din fremtidige løn - og de penge, der skal sikre, at du kan leve det liv, du gerne vil, når du stopper med at arbejde.

Start tidligt og betal mindre

Jo tidligere du starter med at indbetale til en pensionsordning, desto færre penge behøver du at indbetale samlet set. Gevinsten ved at begynde opsparing tidligt skyldes effekten af renters rente. Altså renter af renter. Jo tidligere man begynder, des flere fordoblinger kan man altså opnå. Derudover vænner man sig tidligt til at sætte penge til side og ikke bare lade det hele gå til forbrug.

SU-pension

Har du regnet på timerne på dit studiejob, og har du overskredet SU-fribeløbet? Der er en løsning, men de færreste studerende kender den. 

For ikke at overstige SU-fribeløbet, kan du oprette en SU-pension, hvor du kan indbetale de overskydende penge. Indbetaler du pengene til den type pensionsordning, får du fradrag for indbetalingerne. Det betyder, at din personlige indkomst bliver mindre, og du derfor ikke overstiger SU-fribeløbet.

Du bliver ledig

Står du uden job i en kortere eller længere periode, har du forskellige muligheder for at bevare eller ændre på din pensionsordning - også selvom indbetalingerne fra din arbejdsgiver stopper.

Du kan beholde dine forsikringer

Stopper dine indbetalinger, eksempelvis fordi du tager orlov, skifter job eller bliver arbejdsløs, har du såkaldt bidragsfri dækning i op til 12 måneder. Det sker helt automatisk, og det betyder, at du bevarer dine hidtidige rettigheder hos os.

Du kan selv indbetale

Du kan vælge at blive selvbetaler og selv sørge for at indbetale til os.

Som selvbetaler opretholder du dine hidtidige dækninger, herunder opsparingen til livsvarig pension, hvis indbetalingen svarer til din hidtidige indbetaling. Det kan dog være betinget af, at du afgiver tilfredsstillende helbredsoplysninger. Så kan vi vurdere, om du kan fortsætte indbetalingerne til pensionsordningen på samme vilkår.

Du nærmer dig pension

Du nærmer dig pensionen og er måske ligefrem begyndt at planlægge din tid som pensionist. Men har du helt styr på, hvad du selv skal gøre og hvad du har af muligheder?

Har du overvejet delpension?

Bare fordi du har rundet pensionsalderen, behøver du ikke at sige farvel til arbejdsmarkedet. At gå direkte fra fuldtidsjob til intet arbejde kan være en stor ændring. Det kan være svært at slippe både kollegerne, kunderne, eleverne eller din faglighed. Du bestemmer derfor selv, hvorvidt din pension skal udbetales helt eller delvist.

Læs mere om muligheden for at gå på delpension.

Få udbetalt et engangsbeløb

Selvom du ikke har planer om at gå på pension, så kan du stadig vælge at få udbetalt en del af din livsvarige pension som et engangsbeløb (alderssum), når du har nået din tidligste pensionsalder. Du kan naturligvis også vente med at få udbetalt din alderssum til den dag, du vælger at gå på pension.

Hvis ikke du har brug for at få udbetalt et engangsbeløb, kan du i stedet vælge at betale afgiften af din alderssum og overføre den til en aldersopsparing, hvor du kan lade den stå og trække renter, indtil du på et senere tidspunkt har brug for pengene.

Læs mere om afgiftsberigtigelse.

Efterløn

Har du betalt til efterlønsordningen, og opfylder du i øvrigt visse krav, kan du vælge at få efterløn. Det er dog ikke noget, vi som pensionskasse sørger for.

For at blive klogere på dine muligheder for efterløn, så råder vi dig til at kontakte din a-kasse eller læse mere på borger.dk.

Folkepension og ATP

Din folkepension bliver ikke udbetalt automatisk og du skal derfor selv sørge for at ansøge om folkepension hos Udbetaling Danmark. Du kan ansøge om folkepension allerede et halvt år inden, du har ret til folkepension.

Anderledes er det med din pension fra ATP. Her bliver udbetalingen automatisk sat i gang, når du når folkepensionsalderen og pengene bliver overført til din NemKonto.

Læs mere på Borger.dk.

Udskyd Folkepension og ATP

Hvis du gerne vil fortsætte med at arbejde, kan du udskyde din folkepension og samtidig optjene en venteprocent. Jo længere tid du udskyder din folkepension, desto mere optjener du i venteprocent. Det betyder i sidste ende, at du får mere i folkepension i form af et ventetillæg baseret på din venteprocent.

Du har også mulighed for at udskyde din pension fra ATP til senest 10 år efter din folkepensionsalder. Det forhøjer din pension for hver måned, du udskyder den.

Læs mere på Borger.dk.

Sådan bliver din pension reguleret

Inden du starter udbetalingen af din pension, kan det være godt at vide, hvordan selve udbetalingen løbende bliver reguleret. Det kan nemlig variere en smule måned for måned, hvor meget du får udbetalt.

Hvordan vi præcis regulerer din pension afhænger af, om du er på markedsrente eller på gennemsnitsrente.

Læs mere om regulering af pension.