A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Tålmodigheden er ved at slippe op, og hvis tingene ikke snart ændrer sig, skal millioner af investeringskroner sandsynligvis finde et nyt sted at gøre gavn.

Sådan lyder det fra AkademikerPensions direktør, Jens Munch Holst, omkring det ungarske flyselskab, Wizz Air, som i flere medier bliver kaldt "Østeuropas Ryanair".

Brud på grundlæggende arbejdstagerrettigheder
AkademikerPension har sammen med Ardevora Asset Management taget initiativ til at kontakte selskabets ledelse og bedt om øjeblikkelige ændringer i selskabets behandling af de ansatte. 12 andre investorer og potentielle investorer bakker op og er medunderskrivere på brevet.

”Vi er bekymrede over, hvad der ligner åbenlys tilsidesættelse af grundlæggende arbejdstagerrettigheder hos Wizz Air inklusiv selskabets manglende reaktion på vores anmodning om et møde for at diskutere vores bekymringer som aktionær. Hvis selskabet ikke reagerer og undlader formelt at anerkende fagforeninger, er vores eneste mulighed at afhænde vores besiddelser og placere virksomheden på vores eksklusionsliste”, siger Jens Munch Holst.

Passagerernes sikkerhed er på spil
Eksempler på modstand mod fagforeninger og overenskomster er talrige, og i 2020 udtalte selskabets CEO, József Varadi, at selskabet bevidst er imod fagforeninger, da ”fagforeninger slår forretningen ihjel”.

"Respekt for arbejdstagernes rettigheder handler i sidste ende om at bekymre sig om passagerernes sikkerhed. Der er et voksende antal beviser på, at arbejdere bliver blokeret for at blive medlem af fagforeninger eller fyret, når de gør det. Dette er fuldstændig uacceptabelt. Vores budskab er klart for selskabets ledelse. Vi venter til den 20. december, og hvis vores ønske om et møde ikke bliver imødekommet, forventer vi at ekskludere selskabet”.

Fakta

AkademikerPension har pt. Investeret 26 millioner kroner i Wizz Air.

Brevet er underskrevet af i alt 14 investorer og potentielle investorer med en samlet investeringsformue på 405 milliarder dollar, heriblandt Storebrand, Bridgestone Hispania og PKA.

Indbetal ekstra til din pension inden nytår

I år kan du få skattefradrag på op til 59.200 kroner, hvis du indbetaler dem til ratepension.

Kulmine

AkademikerPension med i søgsmål mod korruptionsdømt mineselskab

Vi kræver erstatning for de penge, vi og vores medlemmer har tabt på grund af selskabets uetiske adfærd.

Sundhedsordning hensigtserklæring

AkademikerPension vil tilbyde unik sundhedsordning

70.000 medlemmer af AkademikerPension får I løbet af 2023 adgang til en unik sundhedsordning.