Hvis der er noget, som japanske topchefer er meget lidt begejstrede for, så er det offentlig kritik og forslag fra aktionærerne.

Men for tredje år i træk må Toyotas ledelse forholde sig til, at danske AkademikerPension sætter et særdeles kritisk spotlight på virksomheden.

Hele sagen drejer sig om Toyotas klimapolitiske engagement og klimarelaterede lobbyisme, der i vores øjne ser ud til at modarbejde Paris-aftalens mål, og som med vores øjne udgør en risiko for både virksomheden og aktionærerne.

”Grundlæggende er vi dybt bekymrede over selskabets fortsatte strategi med at producere fossildrevne køretøjer i stedet for at levere en plan for at udfase disse til fordel for nul-emissionskøretøjer. Og vi opfordrer derfor Toyotas ledelse til at rapportere bedre om, hvordan selskabets direkte og indirekte lobbyarbejde stemmer overens med den videnskabelige vej til at nå målene i Parisaftalen", siger vores investeringsdirektør, Anders Schelde og fortsætter:

”Det, der betyder noget nu, er, at virksomheden stopper dets lobbyaktiviteter, der kan ses som stik imod bindende og ambitiøse klimapolitikker. Det vil i så fald være et skridt i retningen af at beskytte virksomheden mod forbrugernes stigende mistillid og protester fra aktionærerne, hvilket efter vores mening vil kunne gøre selskabet mindre værd og dermed ramme vores medlemmers langsigtede afkast”.

Ny rapport er bedre – men langt fra god nok

AkademikerPension har været engageret med Toyotas ledelse siden 2021, hvilket har ført til, at Toyota har lovet at gennemgå sine lobbypraksisser. Det skete efter pres fra AkademikerPension, Storebrand og andre investorer første gang i december 2021 og siden har Toyota årligt offentliggjort og udviklet sin lobbyrapport.

Vi anerkender, at den er blevet bedre, men den er stadig langt fra fyldestgørende, og hvad værre er, kan den ses som problematisk i sig selv, fordi rapporten hævder, at der absolut ingen udfordringer er med selskabets veldokumenterede direkte lobbyarbejde imod elbils-mandater og via branche- og interesseorganisationer.

Fremsætter aktionærforslag - igen

Derfor fremsætter vi igen et aktionærforslag – blandt andet for at få rapportering om Toyotas engagement i alle nøglemarkeder, herunder USA, Europa og Australien. Vi mener, at vurderingen bør gælde for alt relevant klima-lobbyarbejde på tværs af geografier.

”Toyotas lobbyarbejde har i vores og mange andre investorers perspektiv givet virksomheden en status som global efternøler med hensyn til ambitiøs klimaindsats i bilsektoren. Det bringer som nævnt Toyotas værdifulde brand i fare til skade for aktionærernes interesser”, siger Anders Schelde.

Tale og japansk tv

Som nævnt i begyndelsen er offentlig kritik på inden måde japanske topchefers livret. Men aktivt ejerskab handler nogle gange om at gøre det, som modparten ikke bryder sig om – netop for at få ændret kursen.

Og derfor må topledelsen i Toyota finde sig i at se Anders Schelde optræde både på japansk tv mens vi deltager på generalforsamlingen ved en lokal japanske repræsentant, samt at den skal forholde sig til aktionærforslaget, som får støtte fra en lang række store institutionelle investorer; herunder New York City’s pensionskasser.

”Aktivt ejerskab er og bliver en langvarig proces. Men jeg håber da, at Toyotas ledelse snart lytter til vores pres og leverer den rapportering, som vi efterspørger. For jeg kan godt love, at vi fastholder vores aktionærpres”, slutter Anders Schelde.

Følgende investorer (ikke udtømmende) støtter forslaget.

Allianz Global Investors

APG

Church of England Pensions Board

KLP

New York City Comptroller

Nordea AM

StoreBrand AM

VidaCaixa

Den gigantiske stemmerådgiver for investorer ISS anbefaler en stemme FOR. Det samme gør EOS at Federated Hermes.

Bonusinfo:

Vi stemmer også imod genvalg af bestyrelsesformanden både pga. ledelses- og klimahensyn.

Se aktionærforslaget samt en tidslinje for vores engagement med Toyota (2021-2024) under billedet

Tidslinje for AkademikerPensions engagement med Toyota (2021-2024)

2021

Q1: Dialog med Toyota om klimaforhold, sammen med andre investorer (AP7 og Church of England), hvor vi også fremhæver vores hensigt om at fremsætte et aktionærforslag om klima-relaterede lobbyaktiviteter.

Q2: AkademikerPension trækker sit aktionærforslag tilbage, da Toyota lover at offentliggøre en lobbyrapport. Q3-Q4: Engagementet fortsætter, og i november deler Toyota det første udkast af rapporten. Vi deler vores input og hvor vi ser muligheder for forbedringer. December 2021: Toyotas første lobbyrapport offentliggøres.

2022

Q1-Q2: Investorgruppen mødes igen for at diskutere kvaliteten af rapporten og vurderer, at den ikke lever op til investorernes forventninger. AkademikerPension forbereder og indsender et aktionærforslag den 20. april 2022, som afvises af Toyota, da det var en dag for sent i forhold til en ukendt deadline.

Q3-Q4: Vi fortsætter engagementet med Toyota, og repræsentanter kommer til Danmark til et dialogmøde. Q4: I december 2022 offentliggøres Toyotas anden lobbyrapport, som kun tilbyder få forbedringer.

2023

Q1-Q2: Engagementet fortsætter med fysiske dialogmøder. Q2: Investorerne indsender et forslag til generalforsamlingen i 2023 og anmoder om støtte fra Toyotas bestyrelse. Engagementet fortsætter.

Q2: Aktionærforslaget bliver ikke overraskende stemt ned (kræver 2/3 af stemmerne for at blive vedtaget), men forslaget får stor støtte fra den udenlandske investorbase.

Q4: Engagementet fortsætter om Toyotas opdaterede kommende rapport.

2024

Q1: Toyotas tredje lobbyrapport offentliggøres. Der er forbedringer, som en stigning i antallet af gennemgåede industriforeninger og at vurderingen udføres af en tredjepart (dog ukendt). Men kvaliteten af indholdet lever stadig ikke op til investorernes forventninger, og InfluenceMap giver rapporten samme score som året før, 21/100.

Q2: Engagementet med Toyota fortsætter, og begge parter udforsker muligheder for yderligere samarbejde om emnet klimaforhold. For at styrke rapporten og offentlige forpligtelser indsender AkademikerPension et aktionærforslag til den årlige generalforsamling den 18. juni 2024.

Aktionærforslaget 2024

  1. Forslagsstiller: Kapitalforeningen MP Invest (ejet af AkademikerPension)
  2. Forslagets Detaljer

Det foreslås, at følgende bestemmelse tilføjes til vedtægterne. Bestemmelsens nummer fastsættes af selskabet. “Selskabet skal årligt udarbejde en omfattende og objektiv rapport (til rimelige omkostninger, uden at inkludere fortrolige oplysninger) der beskriver, om og hvordan selskabets klima-relaterede lobbyaktiviteter (både egne direkte og indirekte gennem industriforeninger i nøglemarkeder) samlet set er i overensstemmelse med målene i Paris-aftalen. Rapporten skal afsløre eventuelle tilfælde af manglende overensstemmelse med disse mål samt de planlagte handlinger til at adressere disse.”

  1. Begrundelse for Forslaget

Den nye bestemmelse i vedtægterne er tiltænkt at sikre, at selskabet som en del af sin årlige rapportering foretager robuste oplysninger om (i) hvilke lobbyaktiviteter rettet mod klimaforandringer koncernens selskaber forfølger (både direkte og indirekte gennem påvirkning af lovgivnings- og administrative processer eller gennem offentlige påvirkningsaktiviteter), og (ii) i hvilket omfang disse tjener til at reducere risici for koncernselskaberne fra klimaforandringer og hvordan de er i overensstemmelse med målet om 1,5 grader Celsius i Paris-aftalen af 12. december 2015. Forslagsstilleren anerkender og værdsætter, at selskabet udgav en tredje rapport om klima-relateret lobbyvirksomhed i januar 2024; "Toyota’s Views on Climate Public Policies 2023". Men ligesom den anden rapport, lever denne rapport langt fra op til investorernes forventninger som beskrevet, for eksempel, af Climate Action 100+ Net Zero Company Benchmarks for Climate Policy Engagement. Ved brug af CA100+ Benchmark kriterierne fandt InfluenceMap's vurdering i januar 2024 af Toyotas 2023-rapport ingen forbedringer fra selskabets 2022-rapport, og gav den en score på 21/100. Forslagsstilleren støtter selskabet i at styrke selskabets oplysninger i 1) omfang, der dækker selskabets egne klima-politiske lobbyaktiviteter og relevante foreninger i nøglemarkeder der engagerer sig i klimapolitikker, og 2) grundighed i analysen af potentiel manglende overensstemmelse med målet om 1,5 grader Celsius i Paris-aftalen. Sådanne oplysninger kan tjene til at afbøde omdømmemæssige og andre risici, herunder potentiel modreaktion fra kunder, forretningspartnere, medarbejdere og investorer forbundet med selskabets klima-relaterede lobbyaktiviteter i de seneste år. Forslagsstilleren og ligesindede institutionelle aktionærer i selskabet har engageret sig intensivt og konstruktivt med selskabet siden 2021 og opfordrer bestyrelsen til at støtte og anbefale en stemme for dette forslag.

Juridisk ansvarsfraskrivelse

Intet i dette dokument er tiltænkt som, og bør heller ikke fortolkes som, en "indsamling af fuldmagter" under FIEA. Aktionæren opfordrer ikke til nogen handling baseret på dette dokument og vil ikke være ansvarlig for nogen beslutning truffet af nogen aktionær eller anden person baseret på, eller med henvisning til, nogen information givet eller meninger udtrykt i dette dokument.

Halvårsafkast på 9,3 procent: Tech-giganter i front

Globale aktier og især selskaber som Nvidia, Microsoft og Apple har haft seks forrygende aktiemåneder.

AkademikerPension asks Toyota Motor to improve its climate lobbying trans-parency with shareholder proposal

AkademikerPension has, via Kapitalforeningen MP Invest, submitted a shareholder proposal to Toyota Motor Corporation, for the annual general meeting on June 18, 2024.