A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Når du har en fleksibel pensionsordning på gennemsnitsrente, består din samlede pension dels af en grundpension, der er betinget garanteret, dels af en ugaranteret tillægspension.