Fleksible Pensionsordning med gennemsnitsrente er en pensionsordning, hvor din opsparing bliver forrentet med gennemsnitsrente.

Omfattede medlemmer

Vær opmærksom på, at vi ikke længere tilbyder Fleksible Pensionsordning med gennemsnitsrente.

Du har derfor kun ordningen, hvis du er blevet medlem af AkademikerPension fra om med den 1. januar 2008 til og med den 31. december 2016 og ikke har valgt at overgå til Den Fleksible Pensionsordning med markedsrente.

Opsparing

Du sparer som udgangspunkt kun op på en livsvarig pension, når du har Den Fleksible Pensionsordning med gennemsnitsrente, og indbetaler derfor ikke til en ratepension eller aldersopsparing, medmindre din ordning giver dig mulighed for det og du aktivt har tilvalgt det.

Du kan til enhver tid se, hvor meget din pensionsopspring er forrentet med, på din personlige side.

Forsikringer

Dine forsikringer og deres dækning afhænger af, hvornår du er blevet medlem af AkademikerPension, og om du på et tidspunkt har tilpasset dem. Du kan til enhver tid se dine forsikringer på din personlige side. Ønsker du at tilpasse dine forsikringer, skal du kontakte os.

Udbetaling af forsikringer og opsparing ved død

Vær opmærksom på, at din opsparing går til AkademikerPension, hvis du dør før din pensionsalder og har Den Fleksible Pensionsordning med gennemsnitsrente. Der vil derfor kun blive udbetalt penge fra dine forsikringer. Dette kan du ikke ændre, medmindre du skifter til pensionsordningen Alfa i stedet.

Hvis du vil vide mere om, hvem dine forsikringer udbetales til, og hvordan du eventuelt ændrer det, skal du kontakte os.

Vil du bestemme over fordelingen af andre dele af din formue, skal du oprette et testamente.

Udbetaling

På Den Fleksible Pensionsordning med gennemsnitsrente bliver din pension udbetalt i form af en grundpension og en tillægspension.

Grundpensionen kan være garanteret eller betinget garanteret, mens tillægspensionen er ugaranteret.

Grundpension

Når du har Den Fleksibel Pensionsordning med gennemsnitsrente, består din samlede pension dels af en grundpension, der er betinget garanteret, dels af en ugaranteret tillægspension.

Grundpension er bundet op på forskellige betingelser som blandt andet grundlagsrenten, forventet levetid og invalidehyppighed.

Grundpensionen kan ændre sig, hvis bestemte betingelser om for eksempel rente eller levetid er opfyldt. Betingelserne for ændringer fremgår af vores side regler for din pension.

Grundpensionen er altid sikret en ydelse, der er baseret på en forrentning med grundlagsrenten. Den aktuelle forrentning sker dog altid med depotrenten, der fastsættes af bestyrelsen, og typisk justeres mindst en gang årligt.

Tillægspension

Tillægspension er en del af din samlede forventede pensionsudbetaling, som kan blive nedsat, hvis forudsætningerne for beregningerne af din pensionsudbetaling ikke holder.

Helt konkret udgør tillægspensionen forskellen mellem den pension, der er beregnet med den årlige kontorente og den pension, der er beregnet på baggrund af den fastsatte beregningsrente.

Tillægspensionen kan således stige eller falde hurtigere end grundpensionen. Beregningsrenten udregnes på baggrund pensionskassens investering og overskud udlignes over en periode på 10 år for at mindske udsving. Tillægspensionen kan således svinge mere end grundpensionen.

Tillægspensionen gælder kun for medlemmer på gennemsnitsrente og bliver betalt af de særlige bonushensættelser og af AkademikerPensions egenkapital.

Rådgivning m.m.

Rådgivning

din personlige side kan du se alle detaljer om din opsparing og forsikringer hos os. Men har du spørgsmål, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte vores rådgivere. De sidder klar til at hjælpe dig med dine spørgsmål samt gode råd og anbefalinger til, hvordan du får mest mulig ud af din pensionsopsparing hos os.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Hvis du ønsker at vide, hvordan vi fremmer miljømæssige og sociale karakteristika i Den Fleksible Pensionsordning med gennemsnitsrente, kan du læse produktbladet for pensionsproduktet.