A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

Tidligere dialogmøder

Marts 2021 - dialogmøde om eksklusion af Rusland og frasalg af fossile obligationer.
Alle medlemmer i AkademikerPension havde mulighed for at komme til dialogmøde og høre om, hvorfor vi valgte at ekskludere Rusland. De kunne også høre om vores grønne omstilling, og hvorfor vi har frasolgt fossile erhvervsobligationer for to milliarder kroner.

Det var både muligt at deltage fysisk og online.

November 2021 - dialogmøde om nye ambitiøse klimamål
I AkademikerPension har vi sat nye ambitiøse mål for vores grønne investeringer og reduktion af CO2.

Vi skal have reduceret CO2-aftrykket i vores portefølje med knap 27 procent i 2025. Samtidig næsten fordobler vi vores målsætning for grønne investeringer. Det betyder, at 22,5 procent af vores portefølje i 2030 skal være investeret klimavenligt - det svarer til cirka 50 milliarder kroner.

Vi inviterede derfor alle medlemmer til dialogmøder i november 2021.

Her var det muligt at deltage både fysisk og online, og alle medlemmer kunne stille spørgsmål og deltage i dialogen.

Oktober 2019 - dialogmøder om grøn omstilling og højt afkast
MP Pension har for nylig frasolgt aktier for 644 millioner kroner i de ti største olieselskaber i verden. Det har vi gjort, fordi vi ønsker at understøtte den grønne omstilling og for at sikre medlemmers langsigtede afkast.

På mødet fortalte MP Pensions bestyrelse og direktør om sammenhængen mellem den grønne omstilling, ansvarlighed og et fortsat højt afkast.

Marts 2019 - dialogmøder om tobak, ligestilling, menneskerettigheder og afkast
Igen i år inviterede MP Pension medlemmerne til to dialogmøder forud for generalforsamlingen. På dialogmøderne fortalte bestyrelsesformand Egon Kristensen om bestyrelsens beslutning om at frasælge investeringer i tobak. Han forklarede, at tobak historisk har givet stabile afkast, og at vi naturligvis har haft den dimension med i betragtningerne. Vi har dog vurderet, at tobak fremover vil klare sig dårligere end så mange andre forbrugsgoder, så både ud fra en ansvarlig og investeringsmæssig betragtning er frasalg en god idé. 

Investeringschef Anders Schelde satte desuden fokus på kvinder på bestyrelsesgangene og forklarede, at MP Pension går op i diversitet og ligestilling, fordi det er godt for bundlinjen. Chef for ansvarlige investeringer Troels Børrild forklarede, hvordan MP Pension forholder sig til investeringer i konfliktramte områder.

Oktober 2018 - dialogmøder om fossile investeringer, afkast  og ansvarlighed
I marts 2018 besluttede MP Pensions bestyrelse, at pensions­kassen skal frasælge aktier i olie, kul og tjære­sand. Beslutningen er en logisk konsekvens af, at MP Pension ønsker at understøtte Paris-aftalen om max 2 graders global opvarmning, men frasalget er også en god idé rent afkast­mæssigt, fortalte investeringschef Anders Schelde på mødet. 

MP Pension har netop lavet en ny politik for ansvarlige investeringer, som vi arbejder efter i dagligdagen. Chefen for ansvarlige investeringer Troels Børrild fortalte på mødet om, hvordan vi arbejder med ansvarlighed i dagligdagen.

Marts 2018 - dialogmøder om tobak, afkast og ansvarlighed
I marts 2018 afholdt MP Pension dialogmøder om investeringer i tobak. Det er lovligt både at producere og ryge tobak, men samtidig ved vi, at tobak er meget sundhedsskadeligt. Derfor var spørgsmålet, om MP Pension skal fortsætte med at investere i tobak, eller om pensionskassen skal frasælge investeringerne?

Med både indlæg fra Kræftens Bekæmpelse og British American Tobacco var der grundlag for en levende debat, hvor medlemmerne fik lov til at kommentere og diskutere frasalget af tobaksaktier.

November 2017 - dialogmøder om børnearbejde
I november 2017 havde MP Pension børnearbejde på dagsordenen til dialogmøde. Her kunne de fremmødte medlemmer høre, hvordan Red Barnet ser på børnearbejde - og hvordan MP Pension som investor forholder sig til det.

Vi siger til, når noget er vigtigt

Hvis du giver os din e-mail, så sørger vi for, at du altid er orienteret omkring dine muligheder i forhold til din pension, når det er relevant for dig.