MP Investment Management A/S (MPIM) er 100 procent ejet af AkademikerPension og dermed også vores medlemmer.  

Vores ansvarlighedspolitik i AkademikerPension gennemsyrer alle MPIMs investeringer, der desuden er uafhængige af kommercielle hensyn, da vi for eksempel ikke tilbyder udlån. Som kapitalforvalter har MPIM derfor kun én mission: Et højt afkast på et ansvarligt grundlag.  

Flere af MPIMs fonde forvaltes internt, mens forvaltningen af andre fonde er outsourcet til kapitalforvaltere, som alle er nøje udvalgt af MPIM til specifikke investeringsområder. Alle eksterne kapitalforvaltere er desuden underlagt AkademikerPensions ansvarlighedspolitik, og de bliver løbende evalueret af MPIMs team for ansvarlige investeringer.  

MPIM kan sikre lave omkostninger, fordi forvalteromkostninger og andre omkostninger er forhandlet med afsæt i AkademikerPensions fulde portefølje. Generelt har MPIM nogle af de laveste omkostninger blandt institutionelle danske kapitalforvaltere, da MPIM ikke skal møde samme høje indtjeningskrav, som indregnes hos de kommercielle kapitalforvaltere.  

MPIM forvalter 130 milliarder kroner og er størrelsesmæssigt solidt placeret i mellemgruppen for pensionsselskaber. 

Til daglig står Anders Schelde i spidsen for MPIM som direktør.