Tre stærke faglige organisationer står bag os

AkademikerPension blev etableret 1. maj 1960 som resultat af en aftale mellem og Dansk Psykolog Forening, Gymnasieskolernes Lærerforening og DM. 85 procent af vores medlemmer kommer fra de tre faglige organisationer. De er ikke kun medlemmer, men også medejere af pensionskassen. De har via medlemsdemokratiet indflydelse på udviklingen af pensionskassen ligesom alt overskud går til medejerne. Uden medlemmerne ville AkademikerPension ikke have udviklet sig til den pensionskasse, vi er i dag.

Der er sket meget siden 1960. I dag arbejder AkademikerPension stadig tæt sammen med vores faglige baglande for at påvirke samfundspolitikken og sikre økonomisk tryghed til medlemmerne. Det gælder fra første job til de forlader arbejdsmarkedet for at nyde den 3. alder. Det er vigtigt, at vi sammen med vores faglige baglande kan sikre, at medlemmerne og deres familier kan fokusere på at leve det gode liv - hele livet.

Dansk Psykolog Forening, Gymnasieskolernes Lærerforening og DM har fokus på, at værditilbuddet bygger en økonomisk bro mellem medlemmernes forskellige livsfaser. Lige fra deres første job og til de går på pension.

Derudover er også det stærke faglige bagland, der er med til at AkademikerPension i dag også har overskud til et tage samfundsansvar og sikre, at afkast og ansvarlighed går hånd i hånd.