Dialogmøder i AkademikerPension

AkademikerPension inviterer løbende medlemmer til dialogmøder, hvor der er rig mulighed for at høre om AkademikerPensions arbejde og stille spørgsmål.