A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

For at sikre gode afkast og den rette spredning af risikoen på tværs af lande, sektorer og investeringsaktiver i porteføljen samarbejder vi med en række eksterne kapitalforvaltere, som på vegne af os forvalter investeringer inden for deres respektive ekspertområder.

Det gør vi, fordi AkademikerPension ikke er eksperter i at udvælge for eksempel de bedste japanske aktier eller i at opføre vindmølleparker. Cirka 40 procent bliver forvaltet af AkademikerPensions egne investeringseksperter. Det drejer sig særligt om danske aktier, obligationer og ejendomme.

Samtlige investeringer er aktivt forvaltet. Det betyder, at de er nøje udvalgt af AkademikerPension eller vores samarbejdspartnere. På den måde skaber vi afkastmæssig værdi og har et bedre værn imod investeringer, som strider imod vores ansvarlighedspolitik.

Internt forvaltet af AkademikerPension

AkademikerPension har 36 danske selskaber i aktieporteføljen, og de bliver forvaltet internt i investeringsafdelingen. Vi har en tæt dialog med selskaberne og tager det på os, at vi er medejere.

Når det gælder ansvarlighed og bæredygtighed er vi meget aktive i forhold til selskaberne i porteføljen. Aktivt ejerskab handler om, at vi som investor gør det klart, hvilke forventninger vi har til de selskaber, vi investerer i, og at vi agerer, hvis forventningerne ikke efterleves.

Derfor har vi løbende dialog med selskaberne, og vi gør også vores indflydelse gældende på selskabernes generalforsamlinger, hvor vi stemmer for eller imod forslag, fremsætter forslag på egen hånd og fremfører synspunkter. Vi ønsker dels at fortælle, hvad vi vil, når det gælder bæredygtighed, og dels at lære noget om de enkelte selskabers virkelighed. Fælles forståelse er en forudsætning for, at aktivt ejerskab fører til noget.

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at ASP._Page_Views_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_Content_ContentButton_cshtml.<RenderFrontEnd>b__0_0(TextWriter __razor_helper_writer) in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\Grid\Editors\DocTypeGridEditor\Content\ContentButton.cshtml:line 9
  at System.Web.WebPages.HelperResult.WriteTo(TextWriter writer)
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.Write(HelperResult result)
  at ASP._Page_Views_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_Content_ContentButton_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\Grid\Editors\DocTypeGridEditor\Content\ContentButton.cshtml:line 4
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\app_plugins\doctypegrideditor\render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 20

I AkademikerPension forvalter vi følgende internt:

 • Stats- og realkreditobligationer
 • Investment grade obligationer
 • High yield obligationer
 • Globale aktier (danske aktier, US aktier, Klimapulje)
 • Private equity (direkte unoterede aktier)
 • Ejendomme (danske ejendomme)