A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

På gennemsnitsrente bliver din pension forrentet med en kontorente fastsat af bestyrelsen. Du skal hverken bekymre dig om udsving i markedet eller investeringsvalg.

Opsparing på gennemsnitsrente

På gennemsnitsrente tilskrives dit depot hver måned en forrentning kaldet kontorenten. Kontorenten fastsættes årligt af bestyrelsen og er ikke lig med det faktiske afkast. Forskellen - både positivt og negativt - mellem det faktiske afkast og den fastsatte kontorente tilskrives den kollektive egenkapital og bliver udbetalt som tillægspension. 

På gennemsnitsrente tilskrives dit depot en kontorente efter fradrag af afkastskatten (pt. 15,3 %) og investeringsomkostningerne. Kontorenten udgør et gennemsnitligt afkast.

I perioder med højere afkast end kontorenten opsamles overskuddet i de kollektive buffere. De kollektive buffere består af egenkapitalen og de særlige bonushensættelser.

Depotet på gennemsnitsrente

På gennemsnitsrente består dit depot af din opsparing og tilskrivningen af vores kontorente.

Depotet indeholder ikke særlige bonushensættelser eller pensionsafkastsskat (PAL).

Udbetaling på gennemsnitsrente

Pensionen bliver udbetalt som grundpension og tillægspension. Grundpensionen er betinget garanteret, mens tillægspensionen er ugaranteret.

Grundpensionen har en forudsætning om en betinget gennemsnitsforrentning på pt. minus 0,75 procent. Forskellen mellem kontorenten og den betingede rente kaldes for rentebonus. Din del af egenkapitalen og de særlige bonushensættelser udloddes som en tillægspension samtidig med udbetalingen af grundpensionen.

Beregningsrenten, er allerede indregnet i pensionerne. Det er derfor forskellen mellem afkastet og beregningsrenten, der udjævnes.