A for ansvarlighed

Når du møder dette særlige ikon, kan du få indblik i vores arbejde med ansvarlighed. Det kan for eksempel være viden fra vores egen verden om ansvarlige investeringer eller principper for god selskabsledelse, eller det være fakta om klima, miljø og sociale forhold fra eksterne kilder. God fornøjelse!

På markedsrente følger dit depot afkastet en til en. Når du logger på akademikerpension.dk, kan du se det aktuelle afkast og følge med i dit depot måned for måned.

Administrationsomkostninger

Prisen fastsættes årligt af bestyrelsen og er en kostpris. Pt. betales 32 kr. pr. måned, 0,65 % af indbetalingerne og 0,00% af depotet.

Det koster forsikringerne

Prisen fastsættes årligt af bestyrelsen og er en kostpris. Prisen afhænger af dine valgte forsikringsdækninger.

Særlige bonushensættelser

På markedsrente henlægges 2 % af indbetalingerne til basiskapitalen i form af særlige bonushensættelser. Disse midler er ikke en del af depotet, men ligger i den kollektive kapital. Den kollektive kapital i pensionskassen hæfter for alle tab.